Opština Bar članica Mreže gradskih projektnih timova Zapadnog Balkana

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević potpisao je danas u Sarajevu Memorandum o razumijevanju za upostavljanje Mreže gradskih projektnih timova Zapadnog Balkana koja ima za cilj da lokalne uprave, kroz saradnju u okviru mreže, rade  na osnaživanju gradskih timova u procesu pristupanja EU i drugim fondovima što će rezultirati zajedničkim aplikacijama i projektima koji su od koristi za sve građane.

Inicijativa za uspostavljanje Mreže  pokrenuta je od strane Gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić, a potpisnici Memoranduma su, pored Opštine Bar i Grada Sarajevo, Glavni grad Podgorica i Gradovi Mostar, Novi Pazar, Leskovac, Elbasan, Priština i Sveti Nikola. Inicijativa je finansirana od strane Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a implementira je Njemačka razvojna agencija GIZ, uz tehničku podršku Mreže lokalnih zajednica Jugoistočne Evrope NALAS.

Pored potpisivanja Memoranduma, organizovan je i Networking sastanak  u okviru kojeg je šefica Kancelarije za upravljanje projektima Opštine Bar Ana Živanović, zajedno sa predstavnicima Službi ostalih gradova potpisnica koje sprovode međunarodne projekte, predstavila strateške pravce razvoja grada i dosadašnje iskustvo lokalne samouprave na implementaciji projekata.

Kroz članstvo u Mreži,  gradovi potpisnici, među njima i Opština Bar, dobiće mogućnosti za jačanje kapaciteta projektnih timova u cilju većeg stepena iskorišćenosti EU i drugih fondova, jačanje transparetnosti, vladavine prava , tehničkih i upravljačkih ekspertiza, te za  intenziviranje partnerstva i razmjene sa brojnim gradovima u Centralnoj i Zapadnoj Evropi.

Share.

Comments are closed.