Opština Bar: Park Dvorca postao spomenik prirode III kategorije

Skupština Opštine Bar usvojila je Odluku o proglašavanju kategorije, granica, statusa i režima zaštite u Spomeniku prirode “Park muzeja na Topolici u Baru”, kao prostora koji zbog svojih specifičnih odlika i lokacije predstavlja vizuelnu prepoznatljivost Topolice i potencijal u bogatoj i raznovrsnoj turističkoj ponudi Bara.

Razvrstavanjem ovog područja u Spomenik prirode kategorije III obezbjeđuje se zaštita temeljnih vrijednosti prirodnog dobra, sprovođenje mjera zaštite nacionalno i međunarodno značajnih vrsta u kopnenom dijelu zaštićenog područja, unaprijeđenje biološke i ekosistemske raznovrsnosti  kao i spriječavanje štetnih djelovanja koje mogu ugroziti posebne ili značajne komponente biodiverziteta.

Lokalna uprava, kroz usvajanje ove Odluke, stvorila je preduslove za brojne aktivnosti kojima će se omogućiti očuvanje i revitalizacija značajnih biljnih vrsta, propisano uređenje parkovskog prostora i valorizacija svih potencijala ovog prepoznatljivog područja na kojem se nalazi oko 460 stabala biljnih vrsta, od kojih su čak 16 autohtone, a 20 alohtone i koje pored estetske ima važnu kulturnu, istorijsku i naučnu funkciju.

Share.

Comments are closed.