Opština Bar raspisala javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2021. godinu

Opština Bar raspisala je javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2021. godinu kojima Opština Bar nije osnivač ili suosnivač. Pravo učešća na konkurs imaju sportski klubovi, koji su registrovani na teritoriji opštine Bar, nakon godine od dana osnivanja tog sportskog kluba, a takmiče se u sportu koji je regulisan jedinstvenim sistemom takmičenja u okviru nadležnog nacionalnog saveza, kao i sportsko-rekreativna društva, sportske organizacije lica sa invaliditetom, školska i studentska sportska društva sa teritorije opštine Bar, nakon godine od dana osnivanja u skladu sa Zakonom o sportu.

Kriterijumi za vrednovanje programa rada, odnosno dodjelu sredstava su masovnost, tradicija postojanja kluba, organizacija državnih i međunarodnih takmičenja, bodovanje ekipnih i pojedinačnih sportova i bodovanje ostvarenog uspjeha reprezentativaca na međunarodnim takmičenjima u ekipnim i pojedinačnim sportovima, dok su bliži uslovi, način, postupak i kriterijumi za dodjelu sredstava utvrđeni Pravilnikom o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim organizacijma koji je objavljen na sajtu Opštine.

Za ovu namjenu su budžetom Opštine planirana sredstva u iznosu od 78.000 eura. Kroz ovakve oblike podrške, lokalna uprava nastoji da pruži pomoć u realizaciji programa rada sportskih organizacija i time dodatno afirmiše razvoj sporta i mladih, podstakne masovnost bavljenja sportom i bude podrška uspjesima koje ostvaruju sportski klubovi na njenoj teritoriji.

Tekst javnog konkursa objavljen je na web sajtu Opštine Bar i u lokalnim medijima, a rok za podnošenje prijava je zaključno sa srijedom 12.05.2021. godine, i mogu se podnijeti naposredno na šalteru Građanskog biroa Opštine Bar ili putem pošte na adresu Opština Bar, Bulevar revolucije br. 1. 

Svi zainteresovani subjekti dodatna objašnjenja mogu dobiti neposredno u Sekretarijatu za kulturu, sport i mlade Opštine Bar ili kontaktom na telefon 030/301-483.

Share.

Comments are closed.