Opština: Odobreno izvođenje radova samo u izuzetnim slučajevima

Iz Opštine Bar poslali su saopštenje koje se odnosi na odobravanje izvođenja radova u toku turističke sezone:

“Obavještavamo javnost da je Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine uz saglasnost predsjednika Opštine Bar odobrio d.o.o. „Madams Palace“ iz Bara izvođenje radova na UP 8 po DUP-u „Veliki pijesak“, KP 2887/1 KO Dobra Voda, u periodu od 15.08.2019. godine do kraja perioda važenja zabrane izvođenja radova, odnosno do 31.08.2019. godine. Odobreno je izvođenje samo interventnih radova na sanaciji kosina iskopa za temeljnu jamu objekta, u cilju stabilizacije i neutralisanja uticaja koji ugrožavaju sigurnost predmetne lokacije i susjednih objekata, pri čemu se tehnologija izvođenja predmetnih radova mora prilagoditi odvijanju turističke sezone i organizovati samo radnim danima u vremenu od 10:00h do 16:00h.

Takođe, odobren je nastavak građevinskih radova investitoru Robert Dediću na UP 17 i dijelu UP 16 po DUP-u „Žukotrlica“, odnosno na djelovima KP 3292/17, 3292/22 i 3292/23 KO Novi Bar u periodu od 25.08.2019. godine do kraja važenja zabrane 31.08.2019. godine.  Odobreno je izvođenje samo interventnih radova na izvođenju temeljnih konstrukcija jer se isti moraju izvršiti u sušnom periodu, bez zastoja i u što kraćem roku. Ostavljanje otvorenog temeljnog iskopa u periodu intenzivnih padavina može dovesti do ugrožavanja stabilnosti Jadranske magistrale i pokretanja privremeno umirenog klizišta koje je zastupljeno na širem području Ratca.

Članom 3, stav 2, Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone broj 01-1637 od 10.06.2019. godine propisano je da na obrazloženi zahtjev investitora, Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, uz prethodnu saglasnost predsjednika Opštine,  može donijeti rješenje kojim se odobrava izvođenje građevinskih radova u razdoblju zabrane, ako se radi o:

– hitnim i interventnim radovima na popravci objekata i uređaja komunalne i ostale infrastrukture,
– o nužnim radovima na popravci građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi,
–  radovima u okviru projekata od interesa za opštinu Bar i državu Crnu Goru, kao i u drugim izuzetno opravdanim slučajevima”, navodi se u saopštenju za javnost.

Share.

Comments are closed.