Potpisan Ugovor o nabavci komunalne opreme sa Opštinom Bar

Eko-fond i Opština Bar potpisali su danas Ugovor o neposrednom sufinansiranju nabavke komunalne opreme za upravljanje otpadom kojim će, od strane Eko-fonda biti subvencionirana nabavka osam polupodzemnih kontejnera ukupne vrijednosti oko 45 hiljada eura sa PDV-om.

Ukupan iznos koji je Eko-fond Javnim konkursom opredijelio za lokalne samouprave iznosi 300.000 eura, a Opština Bar ostvarila je pravo na maksimalan iznos pojedinačne subvencije od 34.000 eura, odnosno 80% od vrijednosti nabavke.

Izvršni direktor Eko-fonda, Draško Boljević je istakao da je Opština Bar primjer dobre prakse kada je u pitanju aktivnost na unaprjeđenju sistema za upravljanje otpadom, kao i na drugim poljima kada je u pitanju očuvanje životne sredine. Boljević je naglasio otvorenost Eko-fonda za saradnju u budućim projektima najavljujući značajno uvećanje iznosa koji će lokalnim samoupravama biti na raspolaganju u budućem period.

“Pored brojnih projekata s ponosom ističem onaj koji je u najavi, čije ćemo svjetlo ubrzo ugledati, a odnosi se na podršku Evropske komisije Crnoj Gori na polju prevazilaženje energetske krize od kojeg će stanovnici Bara i Crne Gore osjetiti direktan benefit, a koji sprovodi Eko-fond. Mjerama za unaprjeđenje energetske efikasnosti će biti obuhvaćena podrška u dijelu ugradnje solarnih panela, kao i smart sistema, za fizička i pravna lica”, zaključio je Boljević.

Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević iskazao je zadovoljstvo zbog susreta i zaključivanja ovog Ugovora čime se nastavlja dobra saradnja između Opštine Bar i Eko-fonda koji su prošle godine potpisali Memorandum o saradnji. Raičević je naglasio da se korišćenjem resursa Eko-fonda ne samo unaprjeđuje kvalitet života u Baru, već i eliminiše nešto što jeste ozbiljan izazov a tiče se očuvanja životne sredine. Naglašena je usmjerenost svih administrativnih kapaciteta lokalne uprave na pripremu projekata i njihovo kandidovanje kod domaćih i međunarodnih partnera. Raičević je istakao da je Opština Bar još od 2019. godine krenula u projekat zamjene posuda za komunalni otpad sa ciljem ugrađivanja što većeg broja polu-podzemnih kontejnera čime se ne samo unaprjeđuje sistem upravljanja otpadom, već i značajno doprinosi poboljšanju vizuelnog identiteta grada.

Sastanak je bio prilika da se razmijene mišljenja o budućim projektima i tom prilikom Raičević je naglasio da će Opština Bar pažljivo pratiti aktivnosti Eko-fonda kako bi zajedničkim aktivnostima kao što je ova doprinijeli poboljšanju kvaliteta života građana Bara.

Share.

Comments are closed.