Prekinuta 24. sjednica SO Bar

Poslije dva sata i 40 minuta danas je prekinuta 24. sjednica SO Bar. Prethodno je proceduralno reagovao odbornik Biram Crnu Goru Ljubomir Vukoslavčević, koji je zatražio prekid zbog „neophodnih konsultacija o daljem toku sjednice“. Žamor koji je uslijedio kad je predsjednica SO Bar mr Milena Božović prekinula sjednicu i najavila njen nastavak, „najkasnije u roku od 30 dana od dana prekida“, govori, čini se, da su ovim potezom koalicioni partneri iz barske vladajuće koalicije, bili iznenađeni.

Na današnjem zasjedanju usvojene su četiri tačke dnevnog reda: Predlozi Odbora za izbor i imenovanja, zatim Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora doo „Lovstvo“ Bar o izboru izvršnog direktora, kao i dvije tačke koje je kao dopunu dnevnog reda predložio predsjednik Opštine Dušan Raičević: Predlog zaključaka o oslobađanju obaveza plaćanja lokalnih javnih prihoda kompanija „Femić Co DOO“ i „Cerovo DOO“ i Predlog Odluke o prestanku svojstva člana privrednog društva „Vodacom“ DOO Tivat.

U Odbor direktora doo „Vodovod i kanalizacija“ umjesto Dragana Popovskog izabrana je Milica Bulatović, a ostali članovi su Jakup Đeljošević, Antoneta Janković, Alija Bećović i Afrim Berjšević. U Odbor direktora doo „Sportsko-rekreativni centar“ umjesto Jelene Đukanović izabran je Borivoje Raičević, a ostali članovi su Marko Mijović, Borko Purlija, Katarina Malić i Anela Pepeljak. Imenovan je i Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova u kojem su Branka Nikezić, kao predsjednica, i članovi Srđan Perkolić, Ljubomir Vukoslavčević, Dragan Vojvodić i iz reda naučnih i stručnih radnika Željko Milović. Naknadno će biti određena još dva člana iz redova naučnih i stručnih radnika. U Savjet za zaštitu životne sredine imenovani su dr Jovan Ivović, kao predsjednik i članovi Zilha Kojić, Milena Đonović i Rajko Joličić, kao predstavnik nevladine organizacije iz čijih redova će naknadno biti izabran još jedan član. Imenovan je i Savjet za predstavke i pritužbe, koji čine predsjednica Nikica Purlija i članovi Zilha Kojić, Omer Vukić, Stefan Šušter i Munib Ličina. U Savjetu za rodnu ravnopravnost su dr Vesna Đokvučić kao predsjednica i članovi Milena Đonović, mr Milena Božović, Aleksandra Glavanović i Gina Masoničić, kao predstavnica nevladine organizacije. Imenovan je i Savjet za poboljšanje položaja invalidnih i hendikepiranih lica, u sastavu: dr Miroslav Knežević, predsjednik, i članovi Amir Arabelović, Savo Pavlović, dr Svetlana Vučetić i Slavko Vučićević, kao predstavnik nevladine organizacije.

Predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Branka Nikezić, još je saopštila da je na lični zahtjev razriješen sekretar Opštinske izborne komisije Milan Nešković. On je zajedno sa Draganom Đukanović od danas odbornik Demokrata u SO Bar, umjesto Dragana Tufegdžića i Dijane Pejović. Na lični zahtjev razriješena je i Marija Marković svojstva predstavnika Opštine Bar u Odboru direktora doo „Vodacom“ Tivat.

Današnja sjednica povremeno je iskakala iz dnevnog reda, pa je tako Branka Nikezić, prije nego je pročitala predloge Odbora za izbor i imenovanja, čija je predsjednica, zamjerila predsjednici SO Bar što ju je prekinula, ne dajući odgovor na pitanje o prioritetu tačaka dnevnog reda, dodajući da je „o prioritetu trebalo da razmišlja prije nekoliko dana kad je bila na čelu one kolone.“ Pozvala je Božovićevu, kao javnog funkcionera, da razmisli „da li je bilo u redu da to učini i da li je na taj način predstavljala Skupštinu, jer je ovo predstavničko tijelo građana, u kojem većinu ima neka druga partija i nažalost, koalicija s vama.“

Predsjednica SO Bar mr Milena Božović je odgovorila da su sve tačke važne, čim predsjednik Opštine predlaže da se uvrste u dnevni red.

„Nije lijepo što ste mi uputili takve riječi, a vezano je za litiju, na dan kada slavimo svetog Jovana Vladimira, nebeskog zaštitnika našeg grada i slave crkve. Ja sam predsjednica svih građana Bara i uvijek ću biti sa njima, ma koje vjere i nacije oni bili. Nisam se otuđila kao funkcioner niti ću ikada, i svojim primjerom pokazujem da sam predsjednica svih građana“, kazala je Božovićeva.

Božidar Janković je upitao predsjednicu SO Bar kako je niko nije vidio 21. maja kada se slavio Dan nezavisnosti, ako je već predsjednica svih građana, na šta je Milena Božović odgovorila da ona voli svoju državu i slavi u svom gradu.

I Momčilo Leković je iskočio iz dnevnog reda pominjući „patriotizam“ onih koji su se obezbijedili enormnim otpremninama, konstatujući da Demokrate nikada neće raditi na štetu građana Bara i Crne Gore.

Dr Vesna Đokvučić je podržala izbor Marka Brnjade za izvršnog direktora doo „Lovstvo“, dodajući da aktuelna vlast neće dugo trajati i da će građani vrlo brzo biti u prilici da biraju između „evropske i građanske u odnosu na retrogradnu i nazadnu Crnu Goru.“

Ostali odbornici su se uglavnom držali dnevnog reda.

Marko Brnjada je izabran sa 26 glasova „za“ i tri „protiv“.

Potom je jednoglasno, sa 30 glasova „za“, usvojen Predlog da se kompanije „Femić“ i „Cerovo“ oslobode obaveza plaćanja lokalnih javnih prihoda, „usljed nastanka velike materijalne štete, kao posljedice požara koji je zadesio ova preduzeća 5. aprila 2021. godine“.

Najviše polemike izazvala je četvrta tačka dnevnog reda o napuštanju „Vodacoma“. Posebno su polemisali predsjednik Opštine Dušan Raičević i odbornik Miloš Šušter, koji je tražio da Privredno društvo iz kojeg se istupa, podnese izvještaj o svom radu kada je Bar u pitanju i objasni na šta je potrošilo novac Opštine Bar. Opšta konstatacija bila je da barska Opština nije dobila adekvatnu protivuslugu za 100.000 evra koliko je godišnje košta članstvo u „Vodacomu“. Predsjednik Raičević je zaključio da je bolje da ta sredstva Opština usmjeri na vraćanje kredita, a da će predstavnici „Vodacoma“ biti pozvani da podnesu izvještaj na prvoj narednoj sjednici SO Bar.

Odluka o istupanju iz „Vodacoma“ donijeta je sa 26 glasova „za“ i četiri „uzdržana“.

Share.

Comments are closed.