U toku obuka za senzorsku ocjenu kvaliteta djevičanska maslinovih ulja

U barskom Biotehničkom fakultetu, od 24. do 27. maja, održava se obuka za senzorsku ocjenu kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja. Tečaj, uz podršku Biotehničkog fakulteta i Prvog crnogorskog panela za senzorsku ocjenu kvaliteta maslinovog ulja, organizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

„Za Prvi crnogorski panel, a i za mnogobrojne maslinare i uljare, ova obuka ima veliki značaj. Obuku vodi doc dr Mirela Žanetić voditeljka panela Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Više od dvadeset polaznika iz Bara, Budve, Podgorice i Ulcinja pažljivo prati edukaciju koja se sastoji iz teorijskih i praktičnih sadržaja.

Od polaznika obuke se očekuje da, nakon četiri dana napornog rada, budu sposobni da prepoznaju osnovne pozitivne i negativne osobine maslinovog ulja te da budu u mogućnosti da razdvoje kvalitetno maslinovo ulje od onoga koje to nije te da steknu preduslove za polaganje testa fiziološke sposobnosti ocjenjivača.

Stalna i kontnuirana edukacija je od velikog značaja za uspješan rad Panela i korak bliže ka pokretanju njegove akreditacije“, kazao je, za Radio Bar i Bar Info, Ćazim Alković vođa Prvog crnogorskog panela za senzorsku ocjenu kvaliteta maslinovog ulja.

On je podsjetio da je Prvi crnogorski panel, na osnovu mnogobrojnih sertifikata koje posjeduju članovi panela od strane Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, ovlašten za senzorsku ocjenu kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja.

Share.

Comments are closed.