Raspisan konkurs za sufinansiranje sportskih organizacija

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade Opštine Bar, raspisao je je Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2019. godinu.

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta opštine Bar za 2019. godinu za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija kojima opština Bar nije osnivač, odnosno suosnivač.

Pravo učešća na konkursu imaju sportski klubovi, koji su registrovani na teritoriji opštine Bar, godinu dana od dana osnivanja tog sportskog kluba, a takmiče se u sportu koji je regulisan jedinstvenim sistemom takmičenja u okviru nadležnog nacionalnog saveza, kao i sportsko rekreativna-društva, sportske organizacije lica sa invaliditetom, školska i studentska sportska društva sa teritorije Opštine Bar, nakon godine dana od dana osnivanja u skladu sa Zakonom o sportu.

Detaljan tekt konkursa možete pročitati OVDJE, a obrazac za prijavu sačuvati OVDJE.

Share.

Comments are closed.