Raspisan konkurs za upis učenika u srednje škole

Ministarstvo prosvjete raspisalo je Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2022/2023. godinu.

Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.

Prijava na Konkurs podnosi se 27, 28. i 29. juna 2022. godine (od 0 do 24 časa) i 30. juna 2022. godine (do 15 časova).

Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.

U toku trajanja roka za podnošenje prijava za upis u školu, komisija je dužna da svakog dana u 16 časova objavi ažuriranu rang listu kandidata, prijavljenih do 15 časova toga dana, a radi njihovog informisanja o mjestu na rang listi. Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli škole i sadrži za svakog kandidata: ime, ime roditelja, odnosno staratelja, prezime, ostvareni broj bodova pojedinačno po kriterijumima koji se vrednuju za upis i ostvareni ukupan broj bodova.

Rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 4. jula 2022. godine. Nakon objavljivanja rang liste učenici podnose školi originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju u rokovima koje odredi škola.

Učenici koji se upisuju u I razred srednjih škola oslobođeni su od plaćanja administrativne takse, u skladu sa članom 18 Zakona o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 18/19).

Konkurs u cjelosti možete naći  na zvaničnom sajtu Ministarstva prosvjete, odnosno na sljedećem linku:

https://www.gov.me/dokumenta/2eb11339-a4de-4955-a9e8-2fb7681fa05c

Spisak smjerova i odjeljenja u barskim srednjim školama:

JU Gimnazija „Niko Rolović“ Bar
Opšta gimnazija – 6 odjeljenja,  168 učenika

JU Srednja stručna škola Bar

Poljoprivreda, prehrana i veterina
Obrazovni programi (nivo IV1)
1) Prehrambeni tehničar/Veterinarski tehničar – 1 odjeljenje, 14+14 učenika

Obrazovni programi (nivo III)
2)Voćar- vinogradar-podrumar*/Rasadničar-cvjećar* – 1 odjeljenje, 14 + 14 učenika

Saobraćaj i komunikacije
Obrazovni programi (nivo IV1)
1) Nautički tehničar – 1 odjeljenje, 28 učenika
2) Brodomašinski tehničar – 1 odjeljenje, 28 učenika

Interdisciplinarna područja/ Ekonomija, pravo i saobraćaj
Obrazovni program (nivo IV1)
1)Tehničar za špediciju, carinu i organizaciju transporta – 1 odjeljenje 28 učenika

Zdravstvo i socijalna zaštita
Obrazovni program (nivo IV1)
1)Zdravstveni tehničar – 1 odjeljenje, 28 učenika

Obrazovni program (nivo III)
1)Kozmetičar* –  1 odjeljenje, 28 učenika

Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni programi (nivo III)
1)Automehaničar*/ Instalater termotehničkih sistema* – 1 odjeljenje, 14+14  učenika

JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar

Ekonomija i pravo
Obrazovni program (nivo IV1)
1)Ekonomski tehničar – 2 odjeljenja, 56 učenika

Turizam, trgovina i ugostiteljstvo
Obrazovni programi (nivo IV1)
1) Hotelsko-turistički tehničar, 2 odjeljenje – 56 učenika
2) Gastronom, 1 odjeljenje – 28 učenika

Obrazovni programi (nivo III)
1) Konobar* – 1 odjeljenje,  28 učenika
2) Kuvar* – 1 odjeljenje, 28 učenika
3) Prodavač* – 1 odjeljenje, 28 učenika

Share.

Comments are closed.