Savjet Radio Bara jednoglasno usvojio više izvještaja

Savjet Radio Bara na današnjoj, XIV sjednici jednoglasno je usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji programskih sadržaja i Izvještaj o radu Bar Infa u 2020. godini, a upoznao se i sa nalazom i mišljenjem revizora.

Kada je u pitanju finansijski izvještaj, kao i prethodnih godina, najveći izdatak odnosi se na bruto plate zaposlenih. U izvještaju se ističe da je ugovor sa Opštinom realizovan u potpunosti, a da je uprkos nižem prihodu od marketinga, zbog ekonomske krize izazvane epidemijom, uz uštede i racionalno poslovanje, ostvaren pozitivan rezultat.

Izvještaj o realizaciji programskih sadržaja prezentirala je direktorica, Vesna Šoškić, koja se osvrnula na početak pandemije i podsjetila da je za prvih mjesec realizovano 200 gostovanja u programu Radio Bara, a da je na portalu u jednom danu plasirana 31 vijest, odnosno informacije, reportaže i intervjui. “U tom periodu nijesu radile sve institucije u punom kapacitetu, pa su umjesto uobičajenih formi emisija, kroz živi program obrađene sve teme od interesa za građane. Brzo smo se vratili redovnoj programskoj šemi,”,istakla je ona.

Urednik Bar Infa, Željko Milović predstavio je uporedne podatke, istakavši da se Radio Bar, među informativnim medijima kotira mnogo bolje od bilo kojeg lokalnog sajta.

Revizorska kuća “Zirex” d.o.o. finansijske iskaze Radio Bara i rezultate poslovanja na dan 31.12.2020 ocijenila je kao istinite i objektivne. Revizorski izvještaj i sva usvojena akta, javnosti će biti dostupni na našem portalu Bar Info.

Share.

Comments are closed.