Stranačka saopštenja, 28. avgust: Demokrate

Demokrate: Dok Opština Bar i Ministarstvo prebacuju odgovornost, četiri  porodice iz Bara bez krova nad glavom

Veliki broj sugrađana obraća nam se u poslednje vrijeme kako bi im pomogli da riješe probleme koje imaju. Ovom prilikom izdvojićemo jedan, po nama nesvakidašnji problem, na zahtjev jednog mladog bračnog para iz Bara.

Naime, okviru Regionalnog stambenog programa, odnosno potprograma „MNE 8“ kao  porodice izbjeglih i raseljenih lica, četiri porodice iz Bara dobile su pravo na gradnju stambene jedinice za izbjegla i raseljena lica koja imaju sopstvene placeve ali bez započetog građevinskog objekta na njemu.

Međutim, ova porodica sa još 3 porodice iz Bara još od 2017. godine čeka da im Opština Bar ili nadležno ministarstvo izda urbanističko-tehničke uslove kako bi im UNHCR u saradnji sa Crnom Gorom izgradio kuće, na njihovim privatnim imanjima.

Opština Bar je početkom godine preko svog Glavnog gradskog arhitekte, uputila dopis Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u kojem obavještava ministarstvo da je jedini način za rješavanje problema ovih porodica  član 218a Zakona o planiranju i izgradnji objekata, s obzirom da Opština Bar nema načina da izda UT uslove iz planskog dokumenta višeg reda.

U svom odgovoru porodici Laban koja nam se direktno obratila za pomoć, u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ističu da njihova parcela ima površinu  od 511 metara kvadratnih, a da su prema planu višeg reda, u ovom slučaju PUP-u Opštine Bar, propisane smjernice za gradnju prema kojima je minimalna površina urbanističke parcele za gradnju 800 m2, zbog čega ovo ministarstvo ocijenjuje da nema zakonskih osnova za izdavanje UT uslova.

Drugoj od četiri porodice, porodici Đurić, ovo ministarstvo odgovara: “s obzirom da je predviđena izrada detaljnih urbanističkih rješenja za navedene zone, ovo ministarstvo ne može izdati urbanističko-tehničke uslove za izgradnju objekta na predmetnoj lokaciji.”

Dakle, dok se prebacuje odgovornost sa jedne institucije na drugu, ove porodice su godinama bez krova nad glavom.

I to upravo u vremenu kada u Opštini Bar bijesni pravi urbanistički haos. Ovakva nepravda prema ovim porodicama gotovo sigurno neće dočekati ni jednog investitora koji ima moć, novac i uticaj da riješi slične “sitne” administrativne probleme koji bi ga eventualno zadesili. Opština Bar je poslednjih godina pravi primjer neplanske gradnje, izgradnje višespratnica na prostorima na kojima im nije mjesto, primjer zauzimanja javnih površina protivno zakonu, ucrtavanja kružnih tokova i parkinga protivno planskoj dokumentaciji. I to sve može, a za ove četiri porodice ništa ne može i nema rješenja? U kakvom mi to gradu i društvu onda živimo?

Pozivamo Opštinu Bar i nadležno ministarstvo da prestanu sa dopisivanjem i prebacivanjem odgovornosti, te da kao ozbiljne institucije koje treba da rade u službi i interesu građana, sjednu za istim stolom u Baru ili Podgorici i pronađu rješenje na zadovoljstvo svih, a naročito ove četiri porodice koje i dan danas čekaju da se riješi njihovo egzistencijalno pitanje.

Momčilo Leković, odbornik Demokrata u SO Bar

Share.

Comments are closed.