Stranačka saopštenja, 6. jun – Biram Crnu Goru

Koalicioni sporazum Biram Crnu Goru i Pokreta Evropa sad: Programski principi iznad stranačkih interesa

“Juče su se u prostorijama partije Biram Crnu Goru sastali predsjednik Biram Crnu Goru Radomir Novaković Cakan i predsjednik Pokreta Evropa sad Milojko Spajić, sa saradnicima i tom prilikom potpisali koalicioni sporazum o zajedničkom političkom djelovanju na vanrednim parlamentarnim izborima, raspisanim za 11. jun 2023. godine.

Partija Biram Crnu Goru nije tražila mjesta na parlamentarnoj listi, već je insistirala na realizaciji određenih projekata koji nemaju značaj samo za Bar već i za cijelu Crnu Goru.

Kao poseban prioritet istaknuto je rješavanje pitanja legalizacije na način što će se donijeti novi zakon koji će uvažiti i sve one primjedbe koje  mi kao partija iznosimo još od 2018. godine. Naime, potpisnici Sporazuma zajednički konstatuju da legalizacija nelegalnih objekata nije adekvatno riješena kroz postojeću zakonsku i podzakonsku regulativu i da je potrebno donijeti poseban zakon kojim će se konkretno urediti postupak legalizacije bespravnih objekata, uslovi, način i rok plaćanja naknade.

Takođe je konstatovano da se prilikom izrade i donošenja novog zakonskog propisa moraju primjenjivati principi efikasnosti, ekonomičnosti postupka i prihvatljivosti uslova (niže cijene), koji su potrebni za legalizaciju bespravnih objekata u smislu materijalnog stanja podnosioca zahtjeva za legalizaciju i članova njegovog domaćinstva.

Potpisivanjem ovog koalicionog sporazuma smo još jednom kao partija dokazali da je u politici moguće ostvariti saradnju i na programskim principima, a ne voditi se samo uskim stranačkim interesom, što smo pokazali i našom podrškom predsjedničkom kandidatu PES-a, istakao je predsjednik BCG Radomir Novaković Cakan.

Predsjednik Pokreta Evropa sad, Milojko Spajić kazao je nakon potpisivanja da su dogovori protekli skladno, jer su programski principi i projekti, kao i javni interesi ispred  svega.

‘Vidite listu projekata i ideja koje smo zajednički napravili u ovom sporazumu, i mislim da je to zaista na korist svih građana Bara. Radujemo se zajedničkom nastupu i realizaciji svih ovih projekata u budućnosti’, poručio je on.

Biram Crnu Goru i Pokret Evropa sad su se saglasili da se uradi realizacija sljedećih projekata: Rekonstrukcija regionalnog puta R 29 Bar 2 (skretanje od tunela Ćafe – Kamenički most – Vladimirske Krute); Rekonstrukcija regionalnog puta R 28 (Biskupada – Sutorman – Virpazar); Rekonstrukcija puta Virpazar – Ostros sa pratećom infrastrukturom (primarni krak vodovodne mreže); Rekonstrukcija željezničke pruge na dionici Bar – Sutomore – Virpazar; Proširenje magistralnog puta M 2.4 u naselju Čeluga, dionica Bar – Ulcinj; Nabavka feribota odgovarajućih karakteristika za potrebe ponovnog uspostavljanja trajektne linije Bar – Bari – Bar u punom kapacitetu; Rekonstrukcija Doma kulture u Baru; Izgradnja pothodnika u Sutomoru; Rješavanje problema nedostajućeg parking prostora u Baru – Sutomoru; Izrada i revizija projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju nacionalnog olimpijskog bazena u Baru, predviđenog u DUP-u ‘Topolica III’; Rekonstrukcija i revitalizacija spomenika kulture i kulturno – istorijskih objekata u Starom gradu Baru od značaja za očuvanje kulturne baštine Bara i Crne Gore; Izgradnja sekundarne mreže u cilju iskorišćavanja kapaciteta regionalnog vodovoda u bezvodnim područjima opštine Bar; Izgradnja Trga u MZ Ostros sa pratećom infrastrukturom; Rješavanje problema saobraćajnog priključenja u Virpazaru, uz izgradnju adekvatnog javnog parkirališta; Povećanje kvaliteta održavanja i osavremenjavanja Jadranske magistrale (M2.4).

Zbog projekata koji će se ostvariti na dobrobit Baranki i Barana pozivamo sve sugrađanke i sugrađane da izađu na izbore 11. juna i zaokruže broj 11, listu Pokreta Evropa Sad, koju predvodi Milojko Spajić”, navodi se u saopštenju Press službe BCG-BB.

Share.

Comments are closed.