Važni telefoni i web-sajtovi

Internacionalni broj za hitne pozive: 112

Policija: 122

Vatrogasci: 123

Hitna pomoć: 124

Pomoć na putu: 19730

Željeznička stanica Bar: 301-615

Željeznička stanica Sutomore: 312-692

www.zcg-prevoz.me/

Autobuska stanica Bar:  346-141

Uprava pomorske sigurnosti: 313-240

https://www.pomorstvo.me/

Barska plovidba: 311-300

https://www.montenegrolines.net/

Carinarnica Bar:  311-413

Luka Bar: 312-000

https://www.lukabar.me/

Port of Adria 301-100

https://www.portofadria.me/

Lučka kapetanija: 312-733

Marina Bar: 317-786; 316-529

Bolnica “Blažo Orlandić” Stari Bar: 342-333

https://bolnicabar.me/

Veterinarska stanica 341-342

Elektrodistribucija 312-322

Pošta Bar: 301-305

Pošta Sutomore: 374-312

Pošta Virpazar: 040/711-104

Pošta Ostros 752-012

Pošta Pečurice 361-222

Vodovod i kanalizacija:  312-938

http://www.vodovod-bar.me/

Komunalno preduzeće: 311-418

http://www.komunalno-bar.me/

Kulturni centar: 312-431

http://kulturnicentarbar.me/jpkcbar/

Dom Kulture: 311-586

Zavičajni muzej: 314-079

Umjetnička galerija “Velimir A. Leković”: 315-998

Narodna biblioteka i čitaonica “Ivo Vučković”: 311-435

Sportsko-rekreativni centar: 301-700

http://topolica.me/

Lovstvo: 314-864

Turistička organizacija Bar: 311-633

https://www.visitbar.org/

Radio Bar: 303-124

https://barinfo.me/

Opština Bar Centrala 301-496

www.bar.me/

Predsjednik Opštine 301-401

Potpredsjednik Opštine 301-421

Sekretar Opštine 301-426