VIDEO: Bar po mjeri čovjeka

Bar od danas ima, poput mnogih evropskih gradova, na nekoliko lokacija, parking prostor za bicikla, kao i specijalizovane rampe i rukohvate za osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Ovaj važan projekat, koji nosi poruku o zaštiti životne sredine, potrebi za štednjom energije i brizi o ranjivoj kategoriji stanovništva, realizovao je Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i podršku Njemačke razvojne agencije GIZ, koja ga je finansirala, zajedno sa Opštinom Bar.

Vesko Gvozdenović, sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine i Darinka Martinović Milošević, pomoćnica sekretara Sekretarijata za uređenje prostora, najavili su nastavak aktivnosti na izgradnji grada po mjeri čovjeka.

Opština Bar započela je realizaciju projekta koji se uklapa u viziju tzv. “zelenih gradova” Evrope, koja podrazumijeva energetsku efikasnost, zaštitu životne sredine i urbanu mobilnost.

Darinka Martinović Milošević

“Neophodno je da naš grad izgrađujemo u skladu sa ‘zelenim strategijama’ i upoznamo građane sa terminima ‘energetska efikasnost’ i ‘urbana mobilnost’. Prvenstveno, načelo urbane mobilnosti, jeste grad po mjeri ljudi, a ne automobila. Kroz ovu interesantnu instalaciju ukazujemo koliko jedan automobil zauzima prostora, koji može biti iskorišten za alternativni i zdraviji vid prevoza, kakav je biciklo. Ovo je, na neki način, afirmacija biciklizma i zdravih stilova života”, kazala je Darinka Martinović Milošević, koja je navela da cijeli projekat, u vrijednosti 6. 555,00 €, obuhvata postavljanje konstruisanih parkinga za bicikla na trgu “Vladimira i Kosare” i ispred zgrade Opštine Bar, kao i rampi i rukohvata namijenjenih osobama sa smanjenom pokretljivošću.

“Akcenat je, dakle, na biciklizmu i uklanjanju arhitektonskih barijera, postavljanjem rampi i rukohvata, u skladu sa standardima za osobe sa smanjenom pokretljivošću, na ulazima javnih institucija: Opštine Bar, Doma kulture i Galerije ‘Velimir A Leković’. Zgrada Opštine Bar dobila je propisne rukohvate na glavnom, ulazu u Građanski biro i u prostorije matičara. Ostali objekti opremljeni su rampama sa rukohvatima koji savladavaju stepenice sa padom, za osobe sa otežanim kretanjem”, istakla je Darinka Martinović Milošević, pomoćnica sekretara Sekretarijata za uređenje prostora u Opštini Bar.

Ovaj projekat, koji Bar približava modernim i adekvatno uređenim evropskim gradovima, realizovan je u okviru inicijative ” Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope”. Sprovodi ga Zajednica opština u Crnoj Gori u saradnji sa Njemačkom razvojnom organizacijom GIZ, koji su Opštinu Bar prepoznali kao jednu od najkreativnijih u ovom domenu.

“Javili smo se na poziv za učešće u ovom projektu, prepoznajući njegov značaj i prednost, jer smo obezbijedili eksterno finansiranje, kroz dobijena sredstva. Na taj način smo dijelom, rasteretili budžet Opštine, što je posebno važno u ovoj situaciji kada trpimo finansijske posljedice zbog pandemije koronavirusa. Sekretarijat će i u narednom periodu pratiti pozive za ovakve i slične projekte, kako bi obezbijedili sredstva i mobilijar, na korist i zadovoljstvo građana”, kazao je Vesko Gvozdenović, sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine u Opštini Bar.

Vesko Gvozdenović

U realizaciji projekta korišćene su dobre prakse EU/Njemačke, kao i energetska strategija EU, do 2030. godine, a koordinator u Baru bio je Ljubiša Tadić, pomoćnik sekretara za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine.

Share.

Comments are closed.