VIDEO: Inter-resorna vježba Jadran 2019 u barskom akvatorijumu

Inter-resorna vježba “Jadran 2019”, čiji je centralni dio održan danas u barskom lučkom akvatorijumu, pokazala je znatno bolju spremnost , u odnosu na prethodne godine, svih resornih državnih institucija, kao i partnera u privatnom sektoru, za efikasnu zaštitu mora, ljudi i plovila u incidentnim situacijama.

Vježbu su sa školskog broda “Jadran” pratili načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore-brigadni general Dragutin Dakić, komandant Mornarice Vojske Crne Gore-kapetan bojnog broda Vesko Tomanović, ministar pomorstva i saobraćaja Osman Nurković, direktor Direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Slobodan Filipović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović, načelnik Uprave pomorske sigurnosti Safet Kočan, pripadnici Granične policije “Jug”, predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, kao i predstavnici ambasada i brojnih drugih državnih i opštinskih službi.

Predstavnici Uprave pomorske sigurnosti, Mornarice Vojske Crne Gore i Granične policije “Jug”, zajedno sa pripadnicima još dvadesetak institucija, pokazali su koliko su i kako spremni da reaguju u slučaju požara u luci, pada vazduhoplova, havarije na kruzeru i istovremenog požara u marini.

“Ovom vježbom želimo ukazati na važnost sigurnosti pomorske plovidbe i zaštite morskog ekosistema, ali naglasiti i važnost pomorstva za svjetsku ekonomiju. Cilj je testiranje nacionalnih planova i procedura, uvježbavanje ljudstva, provjera funkcionalnosti opreme i sredstava, kada se radi o traganju i spašavanju na moru, sigurnosti i bezbjednosti plovidbe, zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata, kao i provjera kapaciteta reagovanja u lukama i marinama u prvom stepenu. Primarni zadatak vježbe jeste inter-resorno uvježbavanje elemenata koji participiraju kroz Nacionalni plan spasavanja i Nacionalni plan za hitno reagovanje u cilju dostizanja neophodnog nivoa zajedničkog djelovanja u različitim kriznim situacijama, kao i komandovanje i rad u saniranju posljedica vještački izazvanih katastrofa”, kazao je načelnik Uprave pomorske sigurnosti Safet Kočan, koji je istakao da je međunarodni i prekogranični aspekt veoma važan.

“Lako se može desiti da eventualna nesreća u našem moru može dovesti do zagađenja vode susjednih država, a može se dogoditi i obratno. Ova vježba je nacionalnog karaktera, ali smo obavijestili Evropsku agenciju za pomorsku sigurnost i Regionalni pomorski centar za hitno djelovanje u slučaju zagađenja Sredozemnog mora, i svi oni su izrazili spremnost da učestvuju ili pomognu u organizaciji vježbe. Nadam se da će u narednoj vježbi učestvovati i okolne zemlje sa njihovim resursima i ljudstvom, kako bi testirali i mehanizme međunarodne uzajamne pomoći, koju nude EU i REMPEC”, kazao je Kočan, koji je podsjetio da je UPS u ovoj godini nabavila brze čamce SAR 4 i SAR 5, čime je značajno povećana sposobnost reagovanja u slučajevima traganja i spašavanja na moru.

FOTO: CdM

Ministar pomorstva i saobraćaja, Osman Nurković, istakao je da je ova vježba, do sada, pokazala najbolju obučenost i spremnost predstavnika nadležnih službi u zaštiti mora kao važnog resursa države.

“Ovo je treća vježba, nakon prve održane u Kotoru i prošlogodišnje u Baru, i zaista je najbolji primjer zajedničke i uspješno koordinisane akcije. Vlada Crne Gore ulaže u sve državne institucije, ali pojedinačnom reakcijom ne bi se mogli postići efekti. Svjedoci smo bili da je tokom ljetnje turističke sezone bilo puno intervencija na moru i da je spašeno mnogo ljudskih života. To je postignuto zajedničkom akcijom UPS, Policije, Vojske i svih drugih službi. Zato je neophodno u njih ulagati, nabavkom savremene opreme i obukom kadra”, kazao je ministar Nurković.

Komandant Mornarice Vojske Crne Gore, kapetan bojnog broda Vesko Tomanović  i državni sekretar u Ministrastvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović, takođe smatraju da je napravljen ogroman napredak u obučenosti ljudstva, opremi i kordinaciji svih službi zaduženih za bezbjednost i sigurnost na moru.

“Danas smo uvjerili naše nadležne institucije da smo spremni da odgovorimo svakom izazovu, za koje se nadamo da neće doći. U posljednjoj godini napravljeni su veliki pomaci u saradnji svih državnih i opštinskih institucija, kao i privatnog sektora”, kazao je komandant MVCG Vesko Tomanović.

“Pokazali smo da jedan mali sistem samo koordinisanom akcijom može blagovremeno i efikasno odgovoriti na mnoge velike hazarde, prirodno ili vještački izazvane katastrofe. Strani brodovi koji uđu u naš akvatorij znaju da su praćeni i da naše službe mogu osujetiti razne vrste kriminalnih radnji u teritorijalnim vodama i šire”, istakao je državni sekretar u MUP Dragan Pejanović.

Prije početka vježbe visoki predstavnici državnih institucija prisustvovali su u Mornarici Vojske Crne Gore prezentaciji projekata i programa EU, čiji su učesnici  UPS, Mornarica i druge službe-Copernikus program, koji omogućava satelitsko snimanje i nadzor, CISE inicijativa, koja se odnosi na međunarodnu razmjenu podataka, kao i programa Compass 2020, koji obuhvata nadzor pomorskog saobraćaja, nelegalnih migracija i trafikinga narkotika vazdušnim i podvodnim dronovima.

Oni su izrazili i veliko zadovoljstvo radom i opremom Operativnog centra Mornarice Vojske Crne Gore.

“Iz Operativnog centra Mornarice ne pratimo samo akcidente koji se mogu desiti, već kompletnu pomorsku sliku na našem dijelu obale, epi-kontinetalnoj zoni, pa i šire. Čak iz Operativnog centra imamo razmjenu podataka sa VRMTC Italija, u realnom vremenu. Operativni centar spreman je da primi  pripadnike sva tri ministarstva, na osnovu trilateralnog sporazuma, a sada je na zavidnom nivou”, pojasnio je komandant Vesko Tomanović.

Programe i projekte prezentirali su kapetan fregate, načelnik Odsjeka za operacije i obuku u Mornarici Vojske CG Milan Jevtović, Nedžad Kapidani, pomoćnik direktora UPS i Žarko Lukšić, v.d. pomoćnika direktora Uprave pomorske sigurnosti.

Inter-resorna vježba “Jadran 2019” jedna je od aktivnosti koja predstavlja doprinos Crne Gore, kao članice IMO-Međunarodne pomorske organizacije, obilježavanju Svjetskog dana pomoraca.

Share.

Comments are closed.