VIDEO: U AD Marina očekuju dolazak plovila nakon popuštanja mjera NKT

Vrijeme pandemije koronavirusa, dok su naše luke i marine bile zatvorene za međunarodni saobraćaj, barska kompanija “Marina” AD, iskoristila je za unaprjeđenje rada, modernizaciju opreme i infrastrukturne radove. Prva plovila, koja će morati da se pridržavaju Akcionog plana Ministarstva pomorstva i saobraćaja, na osnovu mjera NKT, očekuju već narednih dana. Za sprovođenje i kontrolu plana zaduženi su Uprava pomorske sigurnosti i druge nadležne institucije.  

Barska “Marina” AD, uprkos teškoćama izazvanim pandemijom koronavirusa, spremno dočekuje otvaranje nautičke sezone.

“Nakon objave pandemije koronavirusa i zatvaranja luka i marina, zaposleni su se u našoj kompaniji posvetili obavljanju različitih radnih aktivnosti sa ciljem povećanja kvaliteta i operativnosti opreme i infrastrukture. Radili smo, prvenstveno, na modernizaciji i povećanju sigurnosti naše opreme, a urađen je i novi sidreni sistem vezova. Prema projektu tehničke zaštite, ugrađena je potrebna oprema i stavljen u funkciju novi monitoring video centar”, kazala je za Radio Bar i Bar Info Dunja Delibašić, PR kompanije, koja je istakla da je dobrom organizacijom omogućeno nesmetano obavljanje procesa rada.

“Ono što je veoma bitno jeste da smo se u vanrednim okolnostima trudili da zadovoljimo potrebe naših klijenata, implementirajući razne načine poslovanja, kako fizički, na terenu, tako i putem brojnih komunikacionih platformi. Zahvaljujući tome što je Crna Gora prepoznata kao ‘corona free destinacija’, ovih dana očekujemo uplovljavanje prvih jahti u našu marinu”, navela je Delibašić.

Uprava pomorske sigurnosti, zajedno sa Graničnom policijom Jug i drugim službama, sprovodiće propisane mjere u svijetlu pandemije koronavirusa, prvenstveno obaveznog četrnaestodnevnog karantina svakog plovila koje uđe u naše teritorijalne vode.

“Karantin podrazumijeva zabranu izlaska svim putnicima i članovima posade, kao i obezbijeđenu fizičku i tehničku zaštitu. Plovilu može pristupiti samo agent koji je zadužen za dostavu namirnica i ostalih potrepština”, kazao je direktor Uprave za pomorsku sigurnost i upravljanje lukama, Safet Kočan. On je pojasnio da će sve jahte dočekivati pripadnici Lučke kapetanije, inspekcijskih službi, carine, policije, kao i sanitarni inspektori, a agent broda je u obavezi da UPS dostavi podatke o plovilu i svim članovima posade, kojih ne smije biti na brodu više od 30.

“Osim podataka o jahti, članovima posade i putnicima,potrebno je da nam stavi na uvid i infomacije o posljednjim lukama u kojima je jahta boravila, najavu dolaska u teritorijalno more Crne Gore, vrijeme dolaska, kao i informaciju o tome ko je angažovani pomorski agent u našoj državi. Te podatke UPS  dostavlja policijskim organima i sanitarnoj inspekciji koji donose rješenje o karantinu”, pojasnio je Safet Kočan.

Prije nekoliko dana u barsku luku je uplovila jedna od najljepših jahti na svijetu “Olivia O.”, dugačka 86 m (prva nakon odluke NKT i Vlade o otvaranju luka i marina), a ovih dana  u našim lukama, duž Crnogorskog primorja, očekuju se i druge atraktivne morske ljepotice.

“Mi smo prihvatili i servisirali po svim pravilima najljepšu svjetsku jahtu, koja je stigla u 18:00, a već izjutra, oko 6:00, nakon tankovanja goriva, napustila je naše more. Zapovjednik broda je bio veoma zadovoljan i izrazio je zahvalnost na korektnosti, našim institucijama i Crnoj Gori. Obećao je da će lijepe utiske prenijeti svojim sunarodnicima i poručiti im da posjete našu državu, kao sigurnu i bezbjednu destinaciju. To je za promociju naših luka, marina i Crne Gore bio veoma dobar poslovni i marketinški gest”, istakao je Kočan.

Uprkos pandemiji, u Marini AD i Upravi za pomosku sigurnost i upravljanje lukama, očekuju značajne prihode od predstojeće nautičke sezone.

“Kao što znate, danas se svi suočavamo sa novim izazovima i izmijenjenim uslovima poslovanja. Marina Bar je uspješna kompanija koja ostvaruje dobre poslovne rezultate. To nam daje prostora da vjerujemo da, i pored vanrednih okolnosti, nautička sezona neće biti u potpunosti izgubljena”, kazala je predstavnica kompanije. U Upravi za pomorsku sigurnost smatraju da će tome doprinijeti i nove mjere NKT i Vlade.

“Pandemija COVID-a 19 i sve mjere preduzete na zaštiti zdravlja stanovništva, što je prioritet, normalno će umanjiti rast cjelokupne privrede, pa i pomorske. Nova mjera NKT i Vlade, kojom su otvorene naše luke i marine, doprinijeće ublažavanju trenutno loše privredne situacije, jer zahvaljujući ukidanju restrikcija, barska i sve ostale marine biće u prilici da ostvaruju prihode i, nadamo se, servisiraju sve svoje obaveze”, optimističan je Safet Kočan, direktor UPS.

U ovoj instituciji očekuju i da budu ublažene mjere karantinskog nadzora nad plovilima, između ostalog   i time što bi u period izolacije bili uračunati i dani plovidbe od posljednje luke do Crne Gore, što bi, vjeruju, doprinijelo znatno većem nautičkom prometu.

Share.

Comments are closed.