Završeni radovi na izgradnji kanalizacije i adaptaciji saobraćajnice u naselju Brbot

Završeni su radovi u naselju Brbot koji su obuhvatali izgradnju fekalne kanalizacije i adaptaciju saobraćajnice na tom potezu.

Izgrađena je fekalna kanalizacija u dužini od 352 m sa 16 šahti, a zatim je izvršena adaptacija ulice asfaltnim slojem u dužini od 420 m.

Ukupna vrijednost ovih radova u Starom Baru iznosila je oko 75.000 €.

Share.

Comments are closed.