Dan smanjenja rizika od katastrofa obilježen u školama Ostrosa i Sutomora

U sklopu aktivnosti na planu obilježavanja 13.  oktobra – Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, službenici PJ Bar, Direktorata za zaštitu i spašavanje su 11. i 12. oktobra vršili edukaciju učenika osnovnih škola “Đerđ Kastrioti Skenderbeg” u Ostrosu i ”Kekec” u Sutomoru.

Aktivnost je nastavak akcije koju Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a i Područna jedinica Bar sprovode u kontinuitetu, kako bi se učenici na najbolji način edukovali u procesu smanjenja rizika od katastrofa, u skladu za usvojenom Strategijom. DZS – Područna jedinica Bar u svom preventivnom radu posebnu pažnju obraća na subjekte zaštite i spašavanja, gdje se okuplja i boravi veliki broj lica, kao što su škole.

Aktivnosti su započele 11. oktobra radno-edukativnom edukacijom za sve učenike VI, VII, VIII i IX razreda OŠ “Đerđ Kastrioti-Skenderbeg“ putem bogato ilustrativne prezentacije, koju je pripremila i realizovala načelnica PJ Bar mr Pera Pavlica Dragišić. Dan kasnije, edukacija je nastavljena u OŠ ”Kekec” u Sutomoru, gdje je izvršena edukacija svih učenika sedmih razreda. Prezentaciju za učenike su držali, pored mr Pavlice Dragišić, i samostalni savjetnik II Đina Babić i samostalni savjetnik II Srđan Vujović.

“Uz prezentaciju sa značajnim brojem informacija, fotografija i video materijala, učenici su upoznati sa dominantnim rizicima na području opštine, s akcentom na zemljotres, sa najčešćim nesrećama i nepogodama posljednjih decenija, značajem preventivnih aktivnosti i obučavanja za takve situacije. Naglasak u predavanju dat je na postupanje prilikom velikih nesreća i nepogoda, a posebno je obrađeno postupanje prije, u toku i nakon zemljotresa. Na predavanjima, učenicima su kroz praktične primjere date smjernice kako da reaguju u slučaju zemljotresa u školi, kod kuće, napolju, u automobilu i dr. Učenici su pokazali veliki nivo zainteresovanosti za problematiku i aktivno su učestvovali u praktičnom dijelu obuke”, istakla je za Radio Bar i Bar Info načelnica PJ Bar, mr Pera Pavlica Dragišić.

Share.

Comments are closed.