Javna rasprava o komunalnom redu na teritoriji opštine Bar

Predsjednik Opštine utvrdio je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na teritoriji opštine Bar.

Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 20. septembra

U navedenom periodu Sekretarijat za komunalno poslove i saobraćaj Opštine Bar organizovaće javnu raspravu po sljedećem rasporedu:

Uvid u Nacrt odluke zainteresovani građani/ke mogu izvršiti u prostorijama mjesnih zajednica, mjesnih kancelarija i Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj, Bulevar revolucije br.1, drugi ulaz, II sprat, kancelarija br. 261, radnim danima od 8 do 14 časova, kao i na sajtu Opštine Bar: www.bar.me.

„Ovim putem pozivamo sve zainteresovane građane/ke i civilni sektor da svojim učešćem, predlozima i sugestijama doprinesu izradi kvalitetnog teksta navedenog akta.

Primjedbe, predlozi i sugestije na nacrt Odluke mogu se dostaviti Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj neposredno na šalteru Građanskog biroa Opštine Bar, putem pošte: ul. Bulevar Revolucije br. 1 ili putem e-mail-a: javne.rasprave@bar.me ili sekretarijat.kps@bar.me  zaključno sa 05. 10. 2023. godine“, poručeno je iz Opštine.

Share.

Comments are closed.