Opština Bar: Finansijska podrška za medicinski potpomognutu oplodnju, opredijeljeno 30.000 eura

Opština Bar objavila je Javni poziv za raspodjelu sredstava za medicinsku potpomognutu oplodnju. Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Opštine iznosi 30.000 eura,a ista se dodjeljuju za naknadu troškova u vezi sa ostvarivanjem prava na liječenje neplodnosti postupkom medicinski potpomognute oplodnje.

“Shodno propisanim kriterijumima, sredstva u iznosu do 3.000 eura mogu biti dodijeljena bračnim odnosno vanbračnim supružnicima, odnosno ženi koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, sa prebivalištem u opštini Bar, koji su iskoristili zakonsko pravo na liječenje neplodnosti postupcima MPO na teret troškova obaveznog zdravstvenog osiguranja. 

Osim toga, onim bračnim odnosno vanbračnim supružnicima, tj. ženi koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici,  sa prebivalištem u opštini Bar, a koji započinju ili su već započeli liječenje neplodnosti primjenom postupka MPO, mogu biti dodijeljena sredstva u iznosu do 1.500 eura”, navodi se u saopštenju Opštine Bar.  

Prijava na Javni poziv se podnosi na propisanom obrascu, koji je dostupan na sajtu Opštine www.bar.me. Uz prijavu je neophodno dostaviti i: fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu; izvod iz matične knjige vjenčanih kao dokaz bračne zajednice ili izjavu ovjerenu od ovlašćenog notara za dokazivanje vanbračne zajednice; ovjerenu izjava o broju zajedničke djece; izvještaj izabranog ginekologa; medicinsku dokumentaciju o liječenju neplodnosti (potvrda o broju obavljenih postupaka MPO, nalaz AMH…); predugovor ili ponudu ovlašćene zdravstvene ustanove kojom se stiče uvid u iznos troškova i predračun za nabavku ljekova i druge dopunske terapije za potrebe MPO.

Prijava sa pratećom dokumentacijom se šalje putem e-mail adrese komisija.mpo@bar.me ili predaje na Građanskom birou Opštine Bar, sa naznakom „Za Komisiju za MPO“, a rok za dostavljanje je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Dodatne informacije o svim pitanjima od značaja za prijavljivanje na Javni poziv mogu se dobiti svakog radnog dana od 07-15h u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu (kancelarija br.209), putem telefona br. 030/301-493 ili putem mail adrese: komisija.mpo@bar.me.

Share.

Comments are closed.