Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja i građenja privremenih objekata aukcijom

Opština Bar je saopštila da je raspisan javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja i građenja privremenih objekata javnim nadmetanjem – aukcijom.

Predmet poziva je davanje u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih objekata, u skladu sa Programom privremenih objekata na području opštine Bar za period od 2023. do 2028. godine.

“Zemljište se daje u zakup do 31.12.2024. godine, uz mogućnost produženja zakupa za naredne godine, u periodu važenja aktuelnog Programa. Uslov za davanje u zakup zemljišta i naknadno produženje trajanja zakupa je da izabrani ponuđač nema neizmirenih dugovanja prema Opštini po osnovu zakupa zemljišta i lokalne komunalne takse, odnosno da ugovori nisu jednostrano raskinuti ili u slučaju da su pokrenuti upravni i/ili sudski postupci protiv zakupaca zbog neispunjenja ugovorom preuzetih obaveza”, saopštila je Opština.

Prijave za javno nadmetanje podnose se u zatvorenim kovertama, na adresu: Sekretarijat za imovinu i investicije Opštine Bar, adresa: Bulevar Revolucije br. 1, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja – aukcije, sa naznakom “Prijava za zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata za 2024 godinu – ne otvaraj”, neposredno na arhivi građanskog biroa Opštine, zaključno sa 27. februarom, do 14 sati ili putem pošte, zaključno sa 27. februarom.

“Bliža obavještenja mogu se dobiti na telefone +382 30 301 463 i 030 301 471, svakog radnog dana u period od 08:00 – 14:00 časova ili neposredno u kancelarijama br. 118 ili 125 Sekretarijata za imovinu i investicije Opštine Bar”, navodi se u saopštenju.

Share.

Comments are closed.