Marijeta Barjaktarović Lanzardi v.d. generalne direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj

Marijeta Barjaktarović Lanzardi imenovana je za v.d. generalne direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj Ministarstva ekonomskog razvoja (MER).

Na portalu Vlade Crne Gore, objavljeno je da je Barjaktarović Lanzardi rođena 1985. godine u Baru, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju kao nosilac diplome „Luča“ i đak generacije.

“Osnovne studije završila je u na smjeru Diplomatija, Fakultet političkih nauka – Univerzitet Crne Gore (UCG) u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9.91 (A), dok je magistarske studije završila na Odsjeku Međunarodni odnosi, Fakultet političikih nauka – Univerzitet u Rimu „La Sapienza“ sa najvećom ocjenom 110 i pohvalom.

Ekspert je za javnu politiku u oblasti istraživanja, inovacija i tehnološkog razvoja sa više od deset godina iskustva u javnoj upravi. Rukovodilac više multidisciplinarnih timova kao načelnica direkcija u Ministarstvu nauke i MER sa međunarodnim iskustvom.

Radno iskustvo započela je 2010. godine kao volonter u Ambasadi Crne Gore pri Svetoj Stolici i Svetom malteškom redu (Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore), nakon čega je zasnovala radni odnos u Ministarstvu nauke Crne Gore, gdje je počev od pripravnice, preko samostalne savjetnice do načelnice, radila na nacionalnim, međunarodnim i EU naučnoistraživačkim i inovacionim programima.

Od decembra 2020. angažovana je u MER kao načelnica Direkcije za inovacije i tehnološki razvoj.

Predvodila je timove za izradu više strateških dokumenata, čiji je bila i autor, pripremala i učestvovala u pregovorima za poglavlja 25 (Istraživanja i inovacije) i 20 (Preduzetništvo i industrijska politika) i aktivni učesnik učesnik u pregovaračkim timovima sa Evropskom komisijom za EU programe.

Iskusni je javni govornik. Imenovana je na mjesto v.d. generalne direktorice za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj 15. oktobra 2021. Tečno govori engleski i italijanski jezik i dobro se služi njemačkim jezikom. Udata je i majka troje djece”, navodi se na portalu Vlade Crne Gore. 

Share.

Comments are closed.