Na poreskoj Bijeloj listi 24 preduzeća iz Bara

Uprava prihoda i carina (UPC) objavila je ažuriranu Bijelu listu koja sadrži spisak 648 poreskih obveznika. Na njoj se nalaze 24 preduzeća iz Bara.

Iz UPC su objasnili da je selekcija obveznika realizovana u skladu sa definisanom internom procedurom za utvrđivanje Bijele liste.

“Određivanje kriterijuma za Bijelu listu poreskih obveznika uslovljeno je izmjenom zakonskih propisa”, navodi se u saopštenju.

Kriterijumi za izradu Bijele liste su, između ostalih, predate poreske prijave u skladu sa zakonom i izmirene sve dospjele poreske obaveze za kvartal za koji se objavljuje Bijela lista.

“UPC svojim transparentnim i partnerskim pristupom i odnosom, uz strogo poštovanje zakonskih propisa, a kroz pružanje podsticaja i jačanje shvatanja o značaju urednog izmirivanja poreskih obaveza, nastoji da sa poreskim obveznicima trasira zajednički put kojem je krajnji cilj briga o državnom budžetu na opštu dobrobit”, zaključuje se u saopštenju.

Preduzeća iz Bara koja se nalaze na Bijeloj listi:

Društvo za proizvodnju, promet roba i usluga d.o.o. “WEBLAB” – Bar
Društvo za računovodstvo i finansijski konsalting “RACC” d.o.o. – Bar
Društvo za špediciju, transport, skladištenje roba i usluge sa ograničenom odgovornošću “PGS MONTENEGRO”  – Bar
Društvo za trgovinu i usluge “ČAMDŽIĆ 011” d.o.o. – Bar
Društvo za trgovinu, turizam, saobraćaj i usluge “PADRINO Mont” d. o. o.  – Bar
Preduzeće “CEROVO” za trgovinu, špediciju, marketing, proizvodnju i usluge, export-import d.o.o. – Bar
“DAIKI” d.o.o. – Bar
“JELENA” d.o.o. za promet roba i usluga – Bar
“KALAMPER” d.o.o.  za promet roba i usluga – Bar
“LOGICAR” d.o.o. Bar
“MARTINA B” d.o.o. – Bar
“MARX”  d.o.o.  – Bar
“PUTEVI BAR”  d.o.o. – Bar
“SATO” d.o.o. – Bar
“ŠUŠANJ TRADE”  d.o.o. – BAR
D.o.o. “M Fish” – Bar
D.o.o.  “BAR – GRADNJA”  – Bar
D.o.o. “ALFRED H KNIGHT ME” – Bar
D.o.o. “ĐULAMEROVIĆ GROUP” – Bar
D.o.o. “Femić Trade” za promet roba i usluge Bar
D.o.o. “JADROAGENT” međunarodna pomorska i saobraćajna agencija Bar
D.o.o. “UNO PIZZA BAR” Bar
D.o.o. za turizam i usluge “ALLEGRA-MONTENEGRO” d.o.o. – Bar
D.o.o. za promet roba i usluga, transport i špediciju “EXPRESS COURIER” Bar

Share.

Comments are closed.