Na poreskoj Crnoj listi 13 preduzeća iz Bara

Uprava prihoda i carina (UPC) objavila je Crnu listu na kojoj se nalaze imena poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga.

Liste, sa presjekom duga na dan 30. septembar, odnose se na 200 poreskih dužnika sa najvećim poreskim dugom po osnovu akciza, poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica, koncesija i poreza na promet nepokretnosti, zatim na 50 poreskih dužnika sa dugom po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja, kao i na 100 najvećih poreskih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak.

Barska preduzeća na Crnoj listi su:

Društvo za proizvodnju, promet roba i usluga  d.o.o. “FAMILY SHOP RVD”  Bar, ukupan dug: 3,251,059.17 €
Akcionarsko društvo “PORT OF ADRIA” Bar, ukupan dug: 1,155,323.36 €
“FINAL TRADE” d.o.o. Bar, ukupan dug: 630,573.62 €
A.D.” IZBOR” Bar, ukupan dug: 420,356.94 €
“MONTER.ING”  d.o.o. Bar, ukupan dug: 398,228.07 €
D.o.o. “CASINO PROMOTION MONTENEGRO” Bar, ukupan dug: 378,537.86 €
Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge “SEA MONT” d.o.o. Bar, ukupan dug: 348,985.21 €
Društvo sa ograničenom odgovornošću  “PONT”  Bar, ukupan dug: 311,655.76 €
“ROLOMONT 2000” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Bar, ukupan dug: 290,113.27 €
Društvo sa ograničenom odgovornošću “VG SERVIS” Bar, ukupan dug: 283,250.31 €
“BARŠPED” d.o.o. Bar, ukupan dug: 227,889.92 €
“ILLUSION” d.o.o. Bar, ukupan dug: 174,074.01 €
D.o.o. “PRAGMA”  – Bar, ukupan dug: 165,807.04 €

Share.

Comments are closed.