Obraćanje menadžmenta i ljekara Opšte bolnice Bar

Povodom smrti porodilje Alme Hot, menadzment Opšte bolnice Bar obratio se saopštenjem za javnost.

Saopštenje prenosimo integralno:

Ovim obraćanjem crnogorskoj javnosti želimo da ukažemo na neprimjerene i tendenciozne optužbe, kojima smo izloženi zbog tužnog, i za nas tragičnog događaja, kakav je smrt jedne pacijentkinje Barske bolnice.

 Razumijemo bol njene porodice i prijatelja, kao i sumnju svih dobronamjernih ili manje dobronamjernih ljudi, da je njena smrt posljedica ljekarskog nemara ili nestručnosti, ali ipak tražimo da se ni jedan ljekar unaprijed ne proglašava krivcem. Zato zahtijevamo da nezavisna stručna komisija utvrdi sve činjenice u vezi sa ovim slučajem i saopšti ih crnogorskoj javnosti.

Kada dođe do komplikacija pojave disfunkcije, otkazivanja vitalnih organa čak i najveće medicinsko znanje i ljekarsko zalaganje postaje nedovoljno da bi se spasio život.

Nažalost, nedobronamjerni i nestručni ljudi od ovog događaja žele da naprave aferu i bez ikakvih dokaza optuže ljekare Barske bolnice, koji su učinili sve što je bilo u njihovoj moći da do ovog neželjenog ishoda ne dođe.

Zato još jednom ponavljamo zahtjev da se postupanje ljekara Barske bolnice u ovom slučaju, provjeri ekspertizom nezavisne stručne komisije.

Ministarstvo zdravlja je uzelo učešće u utvrđivanju istine povodom ovog slučaja, o čemu će javnost biti obaviještena.

Share.

Comments are closed.