Opština Bar sa 40 hiljada eura podržava mlade u agrobiznisu

Opština Bar raspisala je III Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike od 18 do 30 godina. Cilj ovog poziva je da se podstakne unaprjeđenje znanja i vještina mladih u poljoprivredi, što će doprinijeti njihovom povratku u seoska područja i punoj valorizaciji svih potencijala koje barska opština posjeduje u oblasti poljoprivredne djelatnosti.

„Pravo da se prijave imaju nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji ZZZCG – Biro rada Bar kao potencijalni preduzetnici/ce koji žele da razviju svoju biznis ideju i započnu samostalno poslovanje u poljoprivredi, a koji imaju prebivalište odnosno sjedište u opštini Bar.

Ukupan iznos budžetskih sredstava opredijeljenih za raspodjelu po ovom pozivu iznosi 40.000 eura, dok najviši iznos dodijeljenih sredstava po odobrenom biznis planu iznosi 10.000 eura.

Odobreni projekat se finansira u iznosu od 100% opravdanih troškova iz biznis plana, a sredstva se mogu koristiti isključivo za finansiranje opravdanih troškova. U opravdane troškove ubrajaju se: troškovi  nabavke opreme i mehanizacije, oformljivanje pčelinjih zajednica, kupovina domaćih životinja, sjemenskog i sadnog materijala za povrtarsku proizvodnju, izgradnja plastenika, adaptacija i dogradnja postojećih, odnosno izgradnja novih objekata, podizanje novih i revitalizacija postojećih višegodišnjih zasada voća, vinograda i maslina, podizanje novih zasada ljekovitog i aromatičnog bilja, te troškovi za dobijanje gotovih proizvoda koji se mogu plasirati na tržištu, a koji su dobijeni sopstvenom poljoprivrednom proizvodnjom.

III Javni poziv  je otvoren  30 dana od dana objavljivanja, a detaljnije informacije o sadržaju Javnog poziva, načinima podnošenja prijave, neophodnoj pratećoj dokumentaciji uz prijavni obrazac mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Opštine Bar www.bar.me. Obrazac za prijavu se može preuzeti i štampanoj formi u Građanskom birou Opštine Bar.

Dodatne informacije u vezi sa prijavljivanjem na Javni poziv svi  građani mogu dobiti putem e-mail privreda@bar.me, putem telefona 030/301-450 kao i dolaskom u kancelariju nadležnog Sekretarijata za privredu (br.116), svakog radnog dana od 08:30h do 12h“, kazali su iz lokalne uprave.

Share.

Comments are closed.