Redovna linija Bar-Bari značajna i za Crnu Goru i za Italiju

Redovno uspostavljanje trajektne linije Bar – Bari od izuzetnog je značaja za Crnu Goru i Italiju, imajući u vidu benefite koji proizilaze iz dobre saobraćajne povezanosti dvije države, ne samo u dijelu razvijanja sezonskog turizma, već i u dijelu razvijanja medicinskog i religijskog turizma. To je saopšteno na sastancima u vezi sa sprovođenjem Interreg programa Italija – Albanija – Crna Gora.

Sekretarka Ministarstva finansija/Nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO), Ana Raičević, boravi u radnoj posjeti Bariju – Republika Italija, gdje su održani sastanci u vezi sprovođenja Interreg programa Italija – Albanija – Crna Gora.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, tokom susreta fokusirane su mogućnosti boljeg povlačenja dostupnih sredstava u okviru programa Interreg Italija – Albanija – Crna Gora, te jačanja dobrih međususjedskih odnosa i daljeg razvijanje saradnje, sa akcentom na pitanja od strateškog značaja za ove dvije države, koja se, između ostalog, tiču boljih mogućnosti za uspostavljanje saobraćajnih linija, u cilju intenzivnije razmjene ljudi, roba i usluga.

“Kao država članica Evropske unije Italija ima dugogodišnje iskustvo u pogledu korišćenja EU sredstava i prepoznata je značajna saradnja sa Crnom Gorom kroz pretpristupne fondove koji su joj na raspolaganju kao državi kandidatu za članstvo u Evropskoj uniji”, navodi se u saopštenju.

Raičević je ukazala na benefite dobijanja finansijske podrške za razvoj Crne Gore i napredak na putu EU integracija.

“Pa je u tom kontekstu istakla značaj angažovanja naše države u pogledu veće apsorpcije dostupnih sredstava, uz zahvalnost za iskazanu zainteresovanost italijanskih partnera da, kroz planirano organizovanje posjete crnogorskim resornim institucijama, budu detaljnije razmijenjena iskustava o mogućnostima apliciranja kroz fondove koji su nam na raspolaganju”, saopšteno je iz Ministarstva.

Kada su u pitanju međususjedski odnosi, zajednički zaključak dvije strane jeste da je redovno uspostavljanje trajektne linije Bar – Bari od izuzetnog značaja za obje države, imajući u vidu benefite koji proizilaze iz dobre saobraćajne povezanosti dvije države, ne samo u dijelu razvijanja sezonskog turizma, već i u dijelu razvijanja medicinskog i religijskog turizma.

“Postoji dobra baza za rješenje ovog pitanja od strateškog značaja, imajući u vidu da je, kako je ukazano na sastancima, od obostranog interesa da pomorske konekcije budu frekfentnije i redovnije, a jedan od načina je i mapiranje i priprema za jedan takav projekat kroz program Interreg”, navodi se u saopštenju.

Raičević je iznijela ideju o mogućnostima budućeg finansiranja aktivnosti u cilju ponovnog uspostavljanja redovne trajetne linije Bar-Bari, kroz npr. jačanje infrastrukture i prekogranične saradnje, i to upravo kroz program Italija-Albanija-Crna Gora.

“ Nadogradnja ove inicijative i njena realizacija, kako je zajednički konstatovano, zahtijeva maksimalnu uključenost svih aktera nadležnih za sprovođenje programa”. kazali su iz Ministarstva.

Posjeta je doprinijela razmjeni ideja i kontakata i postavljanju dobre baze za dalje jačanje regionalne saradnje između Crne Gore i Italije, a italijanska strana – regija Pulja iskazala je interesovanje da već do kraja tekuće godine posjeti Crnu Goru u cilju konkretizacije pomenutih ideja i tema.

Pored toga, Raičević se tokom posjete sastala i sa regionalnim ministrom za ekonomski razvoj, Alessandrom Delli Noci i generalnom direktoricom za ekonomski razvoj regije Pulja, gđom Gianna Elisa Berlingerio.

Share.

Comments are closed.