Osnovi vajarstva za djecu u ateljeu akademske skulptorke Maje Čakalović

U sklopu međunarodnog kulturnog projekta COMPLICITIES, u kojem je vodeći partner JP Kulturni centar Bar, za djecu i mlade uzrasta 6-18 godina održana je radionica o osnovama vajarstva u ateljeu akademske vajarke iz Bara mr Maje Čakalović.

U sklopu projektne Grupe Dizajn, djecu i mlade su o različitim vajarskim tehnikama podučavali Čakalović, koja je koordinator grupe, i akademska vajarka Ina Martinović.

Nakon demonstracije upotrebe alata i opreme koji se koriste u vajarstvu, polaznici su upoznati i sa različitim materijalima koje koriste vajari, a u praktičnom dijelu, polaznici su sami kreirali svoje skulpture.

“Okupili smo najmlađe učesnike koje smo animirali na prethodnoj radionici, i jako mi je drago što su bili baš kreativni. Bili su oduševljeni načinom na koji vajari rade, kako se vari, brusi…. Uz naš nadzor i pomoć, i sami su probali da vare, i to im se jako dopalo.

Koleginica Ina im je pokazala kako se radi sa materijalima, a potom su se polaznici najviše posvetili plastelinu, u kombinaciji sa metalnim elementima. Jako zanmljivo mi je bilo što je dosta njih odabralo da radi figuraciju. Sve u svemu, jako smo zadovoljni kako je sve prošlo, naša sljedeća radionica biće posvećena slikarstvu”, kazala je Čakalović.

COMPLICITIES (skraćenica od “COntemporary art Modeling Peripheries for LIvable CITIES”) je međunarodni projekat kulturne saradnje koji se finansira iz fondova EU u sklopu INTERREG IPA CBC Itallija-Crna Gora –Albanija 2014/2020 programa.

Projekat za cilj ima da kroz učešće i akcije savremenih umjetnika različitih žanrova učini gradske periferije prijemčivijim i atraktivnijim mjestima za život, započet je 2018. i biće završen krajem ove godine, Vodeći partner je JP Kulturni centar Bar iz Crne Gore, a partneri su Opština Leće iz Italije i CDP iz albanskog Skadra.

Share.

Comments are closed.