Predjeli posebnih prirodnih odlika: Ratac sa Žukotrlicom

Kao rezervat prirodnog predjela, prostire se na 30 hektara, i obuhvata stjenovito područje pod šumom na poluostrvu Ratac, neizgrađenu strmu stjenovitu i blago položenu kamenitu obalu sa prirodnim plažama, veliku pjeskovito– šljunkovitu Crvenu plažu, te turističku zonu na krajnjem jugoističnom dijelu Žukotrlice. Područje je u većoj mjeri bilo prirodno i neizgrađeno, iako u posljednje vrijeme ekstremno ugroženo (bes)pravnom gradnjom.

Čitavi prostor gotovo u cijeloj svojoj površini obrasta šumska vegetacija, uglavnom borova šuma (alepski, crni i primorski bor), prošarana grupacijama čempresa (poluostrvo Ratac), a ponegdje su ostali očuvani i potezi prvobitne prirodne šume hrasta crnike, koja se kroz istoriju sjekla i krčila.

Od poluostrva pa dalje prema jugoistoku nastavlja se šumski pojas, ali udaljavajući se od njega dolazi do prorjeđivanja šume, što je posljedica izgradnje koja na krajnjem jugoistoku kulminira u nešto gušćem sklopu turističkih objekata koje okružuje makija. U okviru makije javljaju se sljedeće biljne vrste: lemprika, obična zelenika, primorska kleka, veliki vrijes, tršlja, planika, obični i kaduljasti bušin, žuka, mirta – mrča, tetivika, primorska kupina…

U sklopu šume koja ponegdje prelazi u makiju često se javljuju i maslinjaci. Oni su jedine poljoprivredne površine.

Share.

Comments are closed.