Sjednica SO Bar zakazana za četvrtak, 24. juna

Sjednica će se održati u sali Skupštine opštine Bar, sa početkom u 10,00 časova. Predsjednica SO Bar, mr Milena Božović, za sjednicu je predložila sljedeći Dnevni red:

  1. Predlozi Odbora za izbor i imenovanja

2. Izvještaj o radu za 2020.godinu DOO “Vodovod i kanalizacija“ Bar

3. Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja za 2020. godinu DOO“Komunalne djelatnosti“Bar

4. Izvještaj o radu za 2020.godinu DOO„Sportsko- rekreativni centar“ Bar

5. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2020.godinu JP“Kulturni centar“Bar

6. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2020.godinu DOO “Lovstvo“Bar

7. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2020.godinu DOO “Možura“Bar

8. Izvještaj o radu Turističke organizacije Opštine Bar za 2020.godinu sa finansijskim izvještajem

9. Informacija o realizaciji Ugovora o pružanju javnih usluga i finansiranju LJE „Radio Bar“DOO za 2020.godinu

10. Informacija o pripremi ljetnje turističke sezone 2021.godine

11. Informacija o aktivnostima JP “Morsko dobro” na području opštine Bar u 2020. godini i planiranim aktivnostima u 2021. godini

12. Informacija o aktivnostima JP“Nacionalni parkovi Crne Gore“ na području opštine Bar u 2020.godini i planiranim aktivnostima u 2021.godini

12. Predlog Programa podrške razvoju poljoprivrede za mlade poljoprivrednike 2021-2024-mladi u agrobiznisu

Share.

Comments are closed.