SO Bar: Nenezić na sastanku sa predstavnicima Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

Predsjednik Skupštine Opštine Bar, Branislav Nenezić je danas u okviru projekta „Congress monitoring visit to Montenegro“ održao radni sastanak sa delegacijom Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope.

Delegaciju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope činilu su Cemal Bas, član Monitoring komiteta iz Turske, Soren Schumacher, član Monitoring komiteta iz Njemačke, Jens Woelk, član Grupe nezavisnih stručnjaka Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Svitlana Pereverten, sekretarka Monitoring komiteta.

Konstatovano je da je značaj monitoring misije izuzetno važan za sve jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori jer generalno doprinosi zaštiti prava lokalnih samouprava, koja su garantovana Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.

Tokom razgovora istaknuti su aktuelni problemi kojima je potrebno posvetiti se prilježnije u narednom periodu, kako bi se u većoj mjeri ostvarila bolja pozicija lokalnih samouprava sa posebnim akcentom u oblastima finansiranja opština i procesima konsultacija sa opštinama u cilju kreiranja kvalitetnih javnih politika.

Share.

Comments are closed.