Stranačka saopštenja, 2. decembar: DPS, SNP, Demokrate

Demokrate: Bogdanović – Zadovoljstvo zbog afirmativnog I ohrabrujućeg teksta deklaracije POSP-a

Demokratska Crna Gora izražava zadovoljstvo zbog afirmativnog i ohrabrujućeg teksta deklaracije i preporuka, koji je jednoglasno usvojen na 20. sjednici Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP), čemu je umnogome doprinijela uloga predsjednika Skupštine Crne Gore u pomenutim procesima.

Naime, na 20. sjednici POSP-a, i od strane svih poslanika Skupštine Crne Gore i od strane svih evropskih parlamentaraca, “pohvaljeni su napori predsjednika Skupštine za jačanje zakonodavne i nadzorne funkcije Skupštine, te pozdravljene pozitivne promjene u vezi sa zastupljenošću žena i manjina u Skupštini i ohrabrena Skupština da nastavi da unapređuje zastupljenost žena u politici”.

Ono što nam predstavlja izuzetno zadovoljstvo i podstrek da nastavimo još više i još bolje na tom planu, jeste i pohvala koja prepoznaje poboljšanje uslova za praćenje parlamentarnog rada osobama sa invaliditetom.

Nadalje, POSP je na današnjoj sjednici pozdravio i realizaciju projekta “e-Parlament” kojim se digitalizuje zakonodavni proces, ali i podstakao Skupštinu da nastavi da unapređuje profesionalne i stručne kapacitete Službe Skupštine.

Na ovaj način, sa jedne od najvažnijih evropskih adresa, a ne samo iz našeg Parlamenta, stigla je potvrda svega onoga što sam kao član POSP-a i uvodničar na jednoj od tačaka dnevnog reda saopštio danas u smislu ispunjenja obećanog. Prvenstveno, prepoznati su i pohvaljeni rezultati Skupštine i predsjednika Skupštine i predsjednika Demokrata lično koji se mogu podvesti pod ostvarenje 3 naša zacrtana cilja: unapređenje transparentnosti i javnosti rada najvišeg predstavničkog i zakonodavnog doma; jačanje nadzorne i kontrolne uloge Skupštine i modernizacija i inovacija Parlamenta.

Sve pomenuto, što uključuje realizaciju preko 50 konkretnih projekata, urađeno je za nešto više od godinu dana otkako je predsjednik Demokrata postao predsjednik Skupštine Crne Gore. Na osnovu kredibiliteta koji smo ostvarenjem zacrtanog već zadobili, ali i uzimajući u obzir završnu fazu realizacije nekog od njih, već sada se može ustvrditi da će u narednom periodu još ovoliko projekata biti završeno. Iako smo ponosni na naš rad i njegove rezultate, ovo nije samo na naše zadovoljstvo, već na korist i na zadovoljstvo cijele najviše institucije i građana Crne Gore, stoji u sopštenju koje potpisuje Boris Bogdanović, predsjednik Kluba poslanika Demokrata.

***

SNP CG poziva nadležne organe da ispitaju navode Gorana Folića

Socijalistička narodna partija Crne Gore izražava zabrinutost zbog današnjeg saopštenja v.d. direktora Zavoda za zapošljavanje Gorana Folića, u kojem je ustvrdio da se Zavodu obraćaju desetine nezaposlenih iz Mojkovca, Petnjice i Cetinja kojima se prijeti da će im biti uskraćeno pravo na novčanu naknadu od nezaposlenosti ako glasaju protiv partija koje trenutno vrše vlast u tim opštinama.

Ovakvim postupanjem DPS pokazuje da je spremna na sve kako bi sačuvala vlast u pomenutim gradovima. Članovi ove partije su svjesni da će doživjeti poraz na izborima 5. decembra, pa na ovako nizak način pokušavaju da zastraše građane kako bi dobili koji glas više.

SNP CG poziva nadležne organe da ispitaju navode gospodina Folića, te da utvrde da li stvarno ima ovakvih slučajeva i da ih procesuiraju, ako ih ima. Takođe, pozivamo gospodina Folića da uputi instrukcije zaposlenima u ZZZ u pomenutim opštinama da budno prate situaciju i da ne dozvole da bilo ko bude diskriminisan po partijskom ili nekom drugom osnovu.

Vrijeme krađe izborne volje građana je prošlo. Danas duvaju neki mnogo povoljniji vjetrovi, a 30. avgust 2020. godine označio je početak razvlašćivanja DPS-a. Sigurni smo da će taj proces biti nastavljen i u Mojkovcu, Petnjici i Cetinju.

Došao je trenutak za građane i za ljude koji će predano raditi na njihovom boljem sjutra.

***

DPS, Janković: Za ugovore o djelu planiran iznos jednak godišnjim bruto zaradama za 312 ministara – “apostola”

Poštovani građani,

Predlogom Zakona o Budžetu Crne Gore za 2022. godinu, Vlada je planirala izdatak po osnovu ugovora o djelu u iznosu od nevjerovatnih 13.115.726€.

S obzirom da bruto zarade svih 12 „ apostola” na godišnjem nivou iznose oko pola miliona €, proizilazi da će nas njihovo neznanje koštati 26 puta više. Ili preciznije, toliko bi iznosile bruto zarade na godišnjem nivou za, vjerovali ili ne, 312 „ apostola”.

Inače, ugovorom o djelu poslenik (preduzimač, izvođač radova) se obavezuje da obavi određeni posao (izradi ili opravi stvar ili izvrši neki fizički ili intelektualni rad), a naručilac se obavezuje da mu za to plati naknadu.

Pošto će predmet svih ugovora o djelu biti isključivo intelektualni rad, osnovano se postavlja pitanje što će da rade 12 „ apostola”, sem da ugovaraju da im drugi rade posao za koji primaju zarade.

A ti drugi očito cijene svoje znanje i prodaju ga za visoku naknadu onima kojima treba. A da ironija bude veća, upravo oni su proglasili sami sebe za eksperte. Čega? Očigledno neznanja!

I pri svemu tome će još i da potkradaju Budžet i fondove, s obzirom da zbirna stopa poreza i doprinosa na zarade iznosi oko 64%, a na ugovore o djelo svega 9%. Na taj način zakidaće Budžet Crne Gore za iznos poreza, a fondove zdravstvenog i penzijsko invalidskog osiguranja za iznos doprinosa koji bi se obračunavali i plaćali na zarade da su sa tima koji znaju zaključili ugovore o radu, umjesto što će zaključivati ugovore o djelu.

Umjesto sa njima, zaključili su ugovore o radu sa brojnim savjetnicima čije je znanje, s obzirom na planirane ugovore o djelu, takođe upitno, jer logički proizilazi da bi oni ustvari trebali da svojim neznanjem savjetuju ove koji očigledno ne znaju.

I tako sve dok se ne potroše planiranih 13.115.726€, ako se na kraju iduće godine ne pokaže da je i taj iznos bio nedovoljan da pokrije toliko svestrano neznanje, zaključuje u saopštenju Božidar Janković, člana Glavnog odbora DPS-a Crne Gore 

Share.

Comments are closed.