Studija O Crnoj Gori i Crnogorcima dr Cvetka Pavlovića na njemačkom i crnogorskom jeziku

Studija “O Crnoj Gori i Crnogorcima” autora dr sc. Cvetka Pavlovića objavljena je bilingvalno na njemačkom i crnogorskom jeziku.

Studiju je na njemački jezik prevela Martina Ivanović, i dostupna je crnogorskoj dijaspori u Njemačkoj, gdje se uskoro očekuje njeno predstavljanje.

Publikovana je u čast obnove crnogorske nezavisnosti i njene afirmacije na međunarodnom planu i sadrži misli 300 autora: naučnika, državnika, književnika, istoričara, slikara, putopisaca, vjerskih dostojanstvenika i drugih kroz hiljadugodišnju crnogorsku istoriju sa 1.200 odrednica.

Dr Laudes i dr Pavlović kod Stare masline

Do sada je objavljena u sedam verzija: dvije na crnogorskom jeziku, zatim na engleskom, mađarskom i rumunskom, te bilingvalna izdanja na engleskom i crnogorskom, i njemačkom i crnogorskom jeziku. Recenzenti najnovijeg izdanja su dr Walter Laudes i mr Ivan Jovović.

Dr Walter Laudes, njemački naučnik, diplomata, humanist i veliki prijatelj Crne Gore u recenziji je napisao: “Hronološkim redom – od antičkog doba do 21. vijeka je dr Cvetko Pavlović mukotrpno, detaljno i naučno utemeljeno sakupljao crnogorska kulturna djela i na taj način doprinosi formiranju crnogorske nacionalne svijesti”, navodeći da je “čitajući knjigu naučio mnogo o Crnogorcima”, te da je izuzetno poštovao naš narod, “a sada je moje poštovanje značajno poraslo”.

Izdanje na rumunskom jeziku objavila je Rumunska akademija kao najviša državna naučna i kulturna institucija ove države.

Gudrun Štajnaker i Cvetko Pavlović

Knjigu krasi temeljan predgovor, koji potpisuje Ivan Jovović, uvodeći čitaoca u sadržaj knjige i objašnjavajući namjere kojima se rukovodio autor ovog djela.

U studiji je na vidnom mjestu štampano da je njeno izdavanje odbilo da finansira Ministarstvo nauke i kulture u prošlom sazivu Vlade, te je štampanje podržala Matica crnogorska.

Dr Cvetko Pavlović član je Dukljanske akademije nauka i umjetnosti, Crnogorskog PEN centra, Matice crnogorske, SUBNOR-a i antifašista Crne Gore, Fondacije Sveti Petar Cetinjski i saradnik Instituta za kulturu vojvođanskih Rumuna. Od strane Predsjedništva SFRJ odlikovan je Medaljom rada, dobitnik je priznanja Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju-OSCE, dobitnik je Zlatne medalje Univerziteta “Eftimije Murgu” iz Rešice, Rumunija i Povelje zahvalnosti Sveti Petar Cetinjski.

Share.

Comments are closed.