Granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima na međunarodnoj plovidbi