Učenici će polagati eksterne ispite u predviđenom roku

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta obavještava javnost da će se eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole i eksterni ispiti za učenike srednjih škola obaviti u skladu sa Školskim kalendarom za školsku 2020/2021. godinu, uz poštovanje mjera koje se odnose na prevenciju i sprječavanje epidemije.

Eksterni testovi na kraju školske godine za učenike osnovnih i srednjih škola, utvrđeni su zakonima. Članom 56. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, propisano je da se na kraju trećeg ciklusa vrši eksterna provjera znanja učenika. Zakonom o gimnaziji i Zakonom o stručnom obrazovanju propisano je da učenici gimnazije odnosno stručne škole polažu maturski odnosno stručni ispit.

Kako bi se učenicima olakšalo praćenje nastave u cjelini kao i priprema za eksterne ispite, Zavod za školstvo je za nastavne predmete u osnovnoj školi, gimnaziji, kao i za opšteobrazovne predmete u stručnim školama dostavio plan realizacije nastave u kojima je izvršena redukcija gradiva, pri čemu je akcenat stavljen na ključna znanja neophodna za nastavak obrazovanja u narednim razredima.

Imajući to u vidu, pri sastavljanju testova se vodilo računa o sljedećem: Nastavni sadržaji koji se obrađuju u završnom razredu su zastupljeni na osnovnom nivou; Nastavni sadržaji koji se izučavaju u četvrtom klasifikacionom periodu osmog razreda osnovne škole, to jeste u trećem razredu srednje škole (znači prethodna školska godina), neće biti provjeravani testom ili će biti minimalno zastupljeni na osnovnom nivou;

Zahtjevniji zadaci u testu su iz gradiva koje je obrađivano prije izbijanja epidemije; Takođe, broj pitanja na ispitnim listićima za stručno-teorijske predmete na stručnom ispitu je smanjen za oko 30%; I kod ispita iz stručno-teorijskih predmeta akcenat je na baznim znanjima iz određene stručne oblasti.

Sa dnevnim novinama „DAN“ je dogovoreno da se štampaju zbirke testova obaveznih predmeta koji se polažu na eksternoj provjeri znanja, na kraju trećeg ciklusa osnovne škole, maturskom i stručnom ispitu od prethodne školske godine, i tako učine dostupnijim učenicima.

Napominjeno da Ministarstvo prati epidemiološku situaciju i u stalnoj je koordinaciji sa Institutom za javno zdravlje i Ministarstvom zdravlja.

Share.

Comments are closed.