Univerzitet Adriatik Bar na naučnom skupu u Bavarskoj

Univerzitet u Regensburgu domaćin je seminara pod nazivom “A New Vision for European Cooperation”, koji ima za cilj unaprijeđenje i podizanje kvaliteta naučno-istraživačke saradnje koja se realizuje između visokoškolskih ustanova iz Njemačke i zemalja jugoistočne Evrope. Na tom seminaru u Regensburgu, gradu u Bavarskoj, borave i predstavnici Univerziteta „Adriatik“ Bar.

„Ova aktivnost obuke i saradnje ima za cilj da istraži potencijalne mogućnosti za saradnju u visokom obrazovanju u jugoistočnoj Evropi od strane visokoškolskih ustanova iz Njemačke, ali i nastoji da odgovori na izazove koji su u tom procesu uključeni. Scenario Bregzita, rat u Ukrajini, kao i nedavni razvoj internacionalizacije u nekoliko zemalja pokazali su da percepcija međusobne razmjene i mobilnosti, kao i zajedničke projektne saradnje unutar Evrope, trenutno prolazi kroz suštinske promjene. Dugogodišnji partneri u saradnji i tradicionalni tokovi mobilnosti moraju biti dopunjeni novim partnerima i novom vizijom evropske saradnje”, istakla je Anđela Janković, saradnica u nastavi na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo Bar.

Seminar okuplja predstavnike velikog broja ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore i regiona koje su do sada bile uključene u neki od Erasmus programa mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

“Pronalaženjem novih načina i vidova saradnje sa zemljama jugoistočne Evrope, partneri iz Njemačke rješavaće jezičke, socio-ekonomske i političke poteškoće koje su onemogućavale napredak u podsticanju međuregionalne saradnje i stvarale prepreke za odlazak studenata jugoistočne Evrope u inostranstvo, odnosno realizaciju semestralnih mobilnosti. Uzimajući u obzir već postojeća partnerstva između zemalja JIE u oblasti visokog obrazovanja (mobilnost i projektna saradnja), koristi se sinergija i već postojeće znanje u ovoj oblasti”, zaključila je Janković, inače učesnica obuke.

Share.

Comments are closed.