Uskoro javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu za 2021.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević utvrdio je Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2021. godinu, koji se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 13. oktobra 2021. godine i biće objavljen na zvaničnom sajtu Opštine Bar: www.bar.me.

U ovom periodu Sekretarijat za finansije i Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije organizovaće javnu raspravu, u skladu sa propisanim epidemiološkim mjerama.

Centralna javna rasprava (za sve mjesne zajednice) biće održana 25. oktobra u 18:00 u Velikoj sali SO Bar, a Stručna javna rasprava dan kasnije (26. okt) u 12:00 u Velikoj sali SO Bar.

Uvid u Nacrt akta, zainteresovani građani mogu izvršiti u prostorijama mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija, Sekretarijata za finansije i Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije, kao i na zvaničnom sajtu Opštine Bar www.bar.me.

Iz Opštine Bar pozivaju građane da svojim učešćem, prijedlozima i sugestijama doprinesu izradi kvalitetnih tekstova ovih akata, koji se mogu dostaviti Sekretarijatu za finansije i Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije, neposredno na šalteru Građanskog biroa Opštine Bar, putem pošte: Bulevar Revolucije br. 1 ili putem e-mail-a: javne.rasprave@bar.me, zaključno sa 27.10.2021. godine.

Share.

Comments are closed.