Utvrđenje Nehaj, XV vij, Sutomore – II kat.

Nehaj je utvrđeni grad koji se nalazi u blizini Sutomora, nedaleko od mora, na stjenovitom, gotovo nepristupačnom brdu, na oko 230 m nadmorske visine.

U istorijskim izvorima prvi put se pominje 1542. godine pod nazivom “Fortezza de Spizi(che e di molta importanta, soto la jurisdiction de Antiuari)”, a 1550. pod nazivom “Nechagia”. Zabilježeno je da su ga, 1555. godine, čuvala dva vojnika i jedan tobdžija. Notirano je, takođe, da u slučaju opasnosti, grad može da primi 900 ljudi iz okoline. Bio je od 1571. godine u rukama Turaka, a oslobodili su ga Crnogorci 13. novembra 1877. godine. Od tada je napušten.

Grad je sa svih strana opasan visokim zidovima, sa okruglim kulama i velikim brojem puškarnica, što govori o životu grada u vrijeme upotrebe vatrenog oružja. U grad se ulazilo kroz kapiju na zapadnoj strani, koja je jedino pristupačna. Nehaj posjeduje sve neophodne objekte za život i odbranu: cisternu za vodu, barutanu, vojne i ekonomske objekte, kao i brojne stambene. Na najvišoj tački grada nalazi se crkvica posvećena sv. Dimitriju, starija od samog utvrđenja.

Naziv Haj Nehaj, koji se odomaćio u posljednjih nekoliko desetina godina, nastao je unijom imena Golog Brda (Haj) (brdo se nalazi neposredno iznad današnjeg Sutomora) i imena tvrđave (Nehaj).

Share.

Comments are closed.