Crkva Sv. Atanasija, XIV vij, Sotonići – II kat.

Poznata u narodu i kao Sveti Atanać, datira s kraja XIV vijeka, i jedna je od najstarijih pravoslavnih crkava u Crmnici.

To je jednobrodna građevina, nepravilne pravougaone osnove, manjih dimenzija. Zasvedena je podužnim prelomljenim svodom. Uz zapadni zid dozidna je prostrana priprata. Istočno od crkve podignut je zvonik sa tri otvora. Oko crkve nalazi se nekoliko grobova sa kamenim pločama.

Unutar nje je zidni slikani ansambl, nastao 1804. godine. Radio ih je anonimni zograf skromnih slikarskih mogućnosti. Po slikarskom postupku, zidno slikarstvo ove crkve oslanja se na tradicionalni vizantijski slikarski izraz.

Share.

Comments are closed.