Spomenici prirode: Globočica, Babatuša i Spila

U spomenike prirode, u barskoj opštini spadaju tri pećine: Globočica, Babatuša i Spila kod sela Trnovo u Crmnici, na putu koji od Virpazara vodi ka Rijeci Crnojevića. Sve tzv. Trnovske pećine krasi izuzetno lijep pećinski nakit, i smatra se da bi, uz veoma mala ulaganja, mogle dopuniti atraktivne turističke motive Skadarskog jezera. 

Globočica je jedina od njih duža od 2500 metara dužine (2650) i predstavlja jednu od redovnih stanica crnogorskih i izvanjskih speleologa. Najljepša je od Trnovskih pećina. Suva je i bez blata. Nakita ima na svim zidovima pećine, uz salive sa plafona, draperije, debeli stalagmite, stubove i stalaktite, “korale”…

Babatuša je stanište endemskih vrsta glavonožaca, kosaca Opiliones i buba. U njoj je ogromna blatna dvorana, veoma klizava. Nakita ima na plafonu, ali i ispod ogromnih blatnih brda. Čak se i blato kalcifikovalo.

Spilu karakterišu uski prilazi, bočni kanali, te tzv. crni nakit, i jedan ali izuzetno lijep plafonski nakit.

Share.

Comments are closed.