Caritas nastavio sa besplatnim kursevima računara za starije osobe

Nakon uspješno završene početne obuke za starije osobe sa područja opštine Bar koju je Caritas organizovao, kroz koju su polaznici imali priliku da steknu osnovna znanja za korišćenje računara, kurs se nastavlja. Sledeći segment obuke je tzv. napredni nivo za rad na računaru i za korišćenje interneta.

Obuka se nastavlja u prostorijama Caritasa Barske nadbiskupije i realizuje se zbog želje starijih osoba da se dodatno usvaršavaju u ovoj oblasti.

“Početni nivo obuke je trajao dva mjeseca. Tokom tog perioda starije osobe su imale priliku da steknu osnovna znanja potrebna za korišćenje Microsoft Worda i upotrebu interneta. Na naše veliko zadovoljstvo, stariji su izrazili želju da nastave sa časovima i upotpune stečeno znanje tako da će sad čak naučiti da se služe Excelom i da se bolje snalaze pri korišćenju interneta, što njih najviše i zanima”, objasnila je Marija Kolović, koordinatorka projekta “We care – Ageing with Dignity and Respect” u okviru kojeg je omogućena realizacija ovih kurseva.

Obuka se realizuje po akreditovanom programu obuke za odrasle i pisana je prema standardu ECDL (European Computer Driving Licence), a profesorica na nastavku kursa računara je Ljiljana Spasić, koja će sa grupom starijih nastaviti druženje kroz još 16 časova, u trajanju od po dva sata.

Besplatna obuka za korišćenje računara i interneta se realizuje u okviru aktivnosti predviđenih projektom”We care – Ageing with Dignity and Respect” koji se finansira iz trilateralnog programa INTERREG IPA prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.

Za realizaciju projekta su zaduženi Caritas biskupije Banja Luka koji je vodeći partner, zatim opština Lipik, opština Garešnica i Caritas Barske nadbiskupije. Glavni cilj projekta je unaprijeđenje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga socijalne njege za starije osobe u prekograničnom području Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekat je počeo sa realizacijom 01. juna 2017. i trajaće do 30. novembra 2019. godine.

Share.

Comments are closed.