Održana konstitutivna sjednica Odbora direktora Barska plovidba AD

Nakon što su tri člana Odbora direktora „Barska plovidba“ AD podnijela neopozive ostavke, Skupšina akcionara je 29.03. 2024. godine održala XVI vanrednu sjednicu Skupštine na kojoj su razriješeni dotadašnji članovi Obora direktora “Barska plovidba” AD Bar i donijeta Odluka o izboru novih članova Odbora direktora.

Novoizabrani članovi Odbora direktora „Barska plovidba“ AD Bar su:  Teodora Ostojić, Nebojša Kaljević, Ćazim Alković, Marko Maraš i Radomir Radunović.

Novoizabrani Odbor direktora je 01. 04. 2024. godine održao konstitutivnu sjednicu kojom je do izbora predsjednika predsjedavao v.d. izvršnog direktora Mirsad Tršić. Nakon kratkog upoznavanja članovi odbora su u skladu sa Poslovnikom o radu pristupil izboru predsjenika Odbora. Odbor je donio jednoglasnu odluku da za predsjednika bude izabran Ćazim Alković.

Ćazim Alković je diplomirao na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, a nakon toga školovanje je nastavio na  Ekonomskom fakultetu u Podgorici gdje je i magistrirao. Veći dio radnog angažmana, više od dvadeset godina je proveo u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanje lukama te njenim pravnim predhodnicima Agenciji pomorske sigurnosti, Plovputu i Obalnoj radio stanici Barradio, gdje je pored mnogobrojnih poslova prevashodno radio kao menadžer za kvalitet upravljanja. Autor je više stručnih radova iz oblasti unaprijeđenja kvaliteta poslovnih procesa Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

Članovi  Odbora su na konstitutivnoj sjednici donijeli odluku da u što kraćem roku zakažu novu sjednicu na kojoj će se detaljnije upoznati sa radom i opštim stanjem u Barskoj plovidbi AD, te definisati smjernice za dalji rad. Svi članovi Odbora su pokazali spemnost da daju svoj maksimalni doprinos i da odmah bez odlaganja krenu sa radom. Najavili su da će o svim bitnim aktivnostima i odlukama Odbora javnost biti blagovremeno obaviještena.

Share.

Comments are closed.