Opština: Usvojeni akti će poboljšati razvoj preduzetništva, snažniji sistem zaštite i spašavanja i bolje uslove stanovanja

U nastavku VII sjednice Skupštine opštine Bar, glasovima većine odbornika, juče su usvojeni Program podrške razvoju preduzetništva u opštini Bar 2023-2026, Odluka o izmjeni Odluke o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada na teritoriji opštine, kao i set Planova zaštite i spašavanja od požara, zemljotresa, klizišta i odrona, te Procjena rizika od katastrofa uz Strategiju za smanjenje rizika i Akustična studije sa specifikacijom nabavke opreme i troškovima postavljanja.

„Programom podrške razvoju preduzetništva definisani su modeli za sistemsko unaprijeđenje uslova za bavljenje preduzetništvom, u cilju podsticanja dinamičnog, održivog i inkluzivnog lokalnog ekonomskog razvoja. Pored već postojećih mehanizama direktne podrške usmjerenih ka mikro i malim preduzećima, program podrazumijeva i novu  liniju za investicione projekte. Ova linija uključuje mogućnost kupovine nove opreme i specijalizovanih vozila, uvođenje standardizacije u procesima pružanja usluga i u samoj proizvodnji, sve sa ciljem da nove investicije omoguće plasiranje kvalitetnije ponude i otvore mogućnosti za nova zapošljavanja. Novim Programom podrške se ujedno potvrđuje opredijeljenje lokalne uprave da doprinese diversifikaciji ponude i da u daljoj podršci fokus stavi na oblastima kao što su inovacije, digitalizacija i unaprijeđenje usluga koje će pratiti savremene poslovne trendove. ​

Značajno povoljniji uslovi u predmetnoj oblasti definisani su i Odlukom o izmjenama Odluke o sufinansiranju adaptacije spoljnih djelova zgrada na teritoriji opštine. Izmjene predviđaju da sve zgrade starije od 30 godina mogu se, na prijedlog Komisije, zbog estetskog unaprijeđenja, poboljšanja bezbijednosti i javnog interesa finansirati do 90% u zoni DUP-a ‘Topolica I’ i 80% u zoni DUP-a ‘Topolica II’ od predračunske vrijednosti radova iskazane u ponudi izvođača radova. Ove izmjene nastale su sa ciljem podsticanja učešća etažnih vlasnika na javnim konkursima, stvaranja boljih uslova stanovanja i unaprijeđenja estetske urbane cjeline, i značajno su povoljnije u odnosu na prethodno rješenje koje je podrazumijevalo mogućnost finansiranja do 80% za zgrade starije od 50 godina u užem gradskom jezgru.

Setom usvojenih akata iz oblasti zaštite i spašavanja stvoreni su formalno- pravni preduslovi za značajno unaprijeđenje i sistemsko djelovanje u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda, te na taj način i snažniji sistem zaštite ljudskih života i materijalnih dobara na teritoriji opštine“, navode iz Opštine Bar.

Share.

Comments are closed.