Usvajanjem niza predloga i izvještaja završena VII sjednica SO Bar

U popodnevnom dijelu rada, odbornici SO Bar su najprije razmatrali Predlog Odluke o izmjenama Odluke o sufinansiranju adaptacije spoljnih dijelova zgrada na teritoriji opštine Bar. Obrazložio ga je vd sekretara Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Milo Markoč.

“Cilj izmjene jednog člana Odluke o izmjenama Odluke sufinansiranju adaptacije spoljnih dijelova zgrada na teritoriji opštine Bar jeste da se dodatno podstaknu etažni vlasnici za učešće na javnom konkursu za finansiranja adaptacije spoljnih  djelova zgrada. Izmjena se odnosi na zgrade starije od 30 god u zoni DUP-a Topolica 1, gdje sufinisarinje ide u iznosu od 90 odsto, a one u zoni DUP-a Topolica 2 u iznosu od 80 odsto. Nadam se da će ova Izmjena Odluke doprinijeti da se što više registrovanih etažnih vlasnika javi na konkurs i poboljša uslove stanovanja u skladu sa njim”, kazao je Markoč.

Odbornica Vesna Drašković je kazala da je ovo vrlo ozbiljna stavka “koju treba zajednički da usvojimo jer se tiče uređenja centralnog dijela grada”.

“Iznos od 90 posto koliko Opština planira da izdvoji je maksimalan koju je mogao da se pruži, Dosadašnji problem prilikom izgradnje ili dogradnje je najčešće bio finansijske prirode. Da se etažni vlasnici uključe kako bi što više zgrada na Topolici saniralo fasade. S obzirom da samo 10 odsto adaptacije plaćaju vlasnici, a da na računu mogu da imaju trećinu tog iznosa, treba da iskoriste ovu mogućnost”, kazala je Drašković.

Odbornik Milan Nešković je upitao da, ukoliko bi se građani uključili, koliko bi mogla Opština da sanira zgrada  do naredne godine, a Darko Janković je pohvalio nastojanje Opštine da riješi ovo bitno pitanje.

V.d. sekretara Sekreterijata za komunalne poslove i saobraćaj Milo Markoč je prije glasanja o ovom predlogu kazao da će, čim se raspiše konkurs, iz Sekretarijata svakog upravnika etažne zgrade  pismeno obavijestiti o tome.

Za Predlog Odluke o izmjenama Odluke o sufinansiranju adaptacije spoljnih dijelova zgrada na teritoriji opštine Bar glasao je 21 odbornik, bez “protiv” i “uzdržanih”.

Predlog programa podrške razvoju preduzetništva u opštini Bar 2023-2026. obrazložila je vd sekretarka Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj, Sanja Mitrović.

O ovoj tački dnevnog reda govorili su odbornici Drago Drobnjak, Omer Vukić, Vesna Drašković, Milan Nešković, Darko Janković… Nakon konstruktivne rasprave, Predlog je usvojen jednoglasno sa 25 glasova.

Jednoglasno su usvojeni i Izvještaj o podržanim biznis planovima, iznosu dodijeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima za 2021. godinu – preduzetništvo,  Izvještaj o podržanim biznis planovima, iznosu dodijeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima za 2021. godinu – žensko preduzetništvo.

Naredne 4. tačke dnevnog reda: Predlog Plana zaštite i spašavanja od požara, Predlog Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa, Predlog Plana zaštite i spašavanja od klizišta i odrona, Predlog Procjene rizika od katastrofa u opštini Bar i Predlog Strategije za smanjenje rizika od katastrofa u opštini Bar, objedinjene su, a odbornicima ih je predočio komandir Službe zaštite i spašavanja Aco Vulević.

On je u uvodnom dijelu izrazio zadovoljstvo što Opština Bar dobija Planove zaštite i spašavanja koji su inicirani kroz akcione planove shodno strategiji za smanjenje rizika od katastrofa, prvenstveno što u  Opštini  Bar dominira nekoliko ozbiljnih rizika koji mogu da utiču na bezbjednost građana.

Predsjenik SO Bar Branislav Nenezić je kazao da grad Bar treba da se ponosi svojom Službom zaštite i spašavanja i njenim komandirom, posebno istakavši angažovanje nakon katastrofalnog zemljotresa u Turskoj. I ovi Predlozi su jednoglasno usvojeni sa 18 glasova.

O 23-oj tački dnevnog reda – Akustična studija sa specifikacijom nabavke opreme i troškovima postavljanja u opštini Bar govorila je predstavnica Instituta za sigurnost  iz Podgorice mr Marija Daković Jovanović. Predlog je jednoglasno usvojen sa 18 glasova

Izvještaj o stanju bezbjednosti u Opštini Bar za 2022. godinu nije razmatran  jer načelnik Centra Bezbjednosti Miloš Vučinić danas nije bio u mogućnosti da prisustvuje, pa će ova tačka biti razmatrana na narednoj sjednici. Informacija  o aktivnostima JP Morsko dobro na području Opštine Bar u 2022.godini i planiranim aktivnostima u 2023. godini nije dobijena, tako da će se i ta tačka naknadno razmatrati.

***

Na kraju VII sjednice SO Bar razmatrana je „Informacija o aktivnostima JP Nacionalni parkovi Crne Gore na području Opštine Bar u 2022. godini i planiranim aktivnostima u 2023.godini“. O aktivnostima u ovom preduzeću govorio je predstavnik Nacionalnih parkova Crne Gore dr Veselin Luburić.

Luburić je predstavio rezultate rada za 2022. godinu, istakavši da se tokom prošle godine, na zavidnom nivou sprovodila fizička zaštita i ambijentalna higijena.

„Posebno je važno za opštinu Bar da je služba fizičke zaštite sa svim svojim kapacitetima učestvovala na održavanju infrastrukture, komunalnog reda i starala se o stanju staza u NP Skadarasko jezero, takođe na održavanju plaža koje administrativno pripadaju Opštini Bar- Pelinovo, Pješačac i Murići. U tom kontekstu smo imali i saradnju sa Komunalnim preduzećem kojem smo sve uredno platili za održavanje komunalne infrastrukture – uklanjanje otpada sa teritorije opštine Bar“, objasnio je.

Luburić je naveo da su u toku prošle godine zabilježili veliki porast posjetilaca u NP Skadarasko jezero. „U 2022. godini imali smo skoro 100 000 posjetilaca, što je za gotovo 100% više u odnosu na 2021. godinu. Sve prognoze govore da će ove godine Nacionalni parkovi, a samim tim i Skadarsko jezero ostvariti fantastične rezultate. U saradnji sa TO Bar organizovane su brojne manifestacije, a obilježeni su i svi značajni ekološki datumi“, podvukao je Luburić posebno se osvrnuvši na na činjenicu da sa TO Bar imaju izuzetnu saradnju. On je i Opštinu Bar istakao kao primjer dobre prakse kako treba sarađivati sa preduzećem koje je u državnom vlasništu.

Luburić je istakao da ovo preduzeće nije dobilo saglasnost od Vlade Crne Gore za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini radi postavljanja objekta privremenog karaktera.

„Nismo bili u mogućnosti da raspišemo Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja objekata privremenog karaktera, to nam predstavlja problem. Adresirali smo ga Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, međutim, ništa se po tom pitanju nije riješilo. Zamolio bih i predsjednika Opštine Bar da se ovo pitanje uvrsti visoko u agendi i da nađemo neko adekvatno rješenje“, poručio je.

Poseban akcenat stavio je na kampanju „Stop krivolovu“ kazavši da je u toku prošle godine u privrednom ribolovu napisano 83 prijave za nelegalni izlov ribe, te da je to jedna od najboljih kampanja koja je ikada sprovedena u Nacionalnim parkovima.

„Zajedno sa Upravom policije i ostalim nadležnim državnim organima imali smo više veoma uspješnih akcija i čini mi se da je ta vrsta zakonom nedozvoljenih radnji u ovoj godini svedena na minimum, a nešto je što je naročito opterećivalo rejon Sadarskog jezera“, objasnio je.

Luburić je kazao još da će ove godine, zajedno sa TO Bar, uraditi veliki broj flajera kojim će promovisati NP Skadarsko jezero, a najavio je i veoma uspješnu turističku sezonu.

U prvom krugu rasprave za riječ se javio odbornik Asim Andrić upitavši da li je tačno da je direktor NP Vladimir Martinović prethodnih dana obilazio vlasnike privremenih objekata „i diskretno im obećavao zaštitu od strane inspekcijskih službi, da li je na taj način rukovodstvo na bilo koji način uticalo na nelegalno poslovanje u zoni Nacionalnih parkova“.

Darko Janković je pohvalio akciju „Stop krivolovu“ u cilju kontrole nelegalnog izlova ribe, kao  i akciju sa godišnjim kartama.

Predsjednika Skupštine opštine Branislava Nenezića interesovalo je koliki je prihod ostvarilo NP Skadarsko jezero od prodaje ulaznica i koliko je od toga domicilnih gostiju, istakavši da nacionalni parkovi treba da se približe stanovnicima, naročito najmlađima. Sugerisao je na otpad i probleme u saobraćaju, te upitao da li mogu Nacionalni parkovi da se obrate Upravi policije kako bi se regulisao protok saobraćaja na Virpazaru. Posebno se osvrnuo saobraćajnicu od Virpazara do Ostrosa, istakavši da je  to najgora saobraćajnica u svih pet nacionalnih parkova. Nenezić je upitao da li ima naznaka da će se taj put adaptirati kako bi se poboljšala turistička ponuda.

U drugom krugu, odbornica Vesna Drašković pitala je da li su i dalje u upotrebi kartice koje su u junu 2020. godine podjeljene osnovcima za ulazak u sve nacionalne parkove.

Luburić je, odgovarajući na odbornička pitanja, kazao da je prisustvo predstavnika Nacionalnih parkova korak ka zbližavanju lokalnih samouprava i državnih preduzeća. Istakao je da su najzastupljeniji gosti iz Zapadne Evrope, a da, iako je najviše gostiju iz Srbije, oni najmanje, zajedno sa domicilnim stanovništvom, posjećuju NP. Luburić je naveo da je ovo preduzeće u prvim mjesecima od prodaje ulaznica prihodovalo 147 000 eura, te će, ukoliko se ta tendencija nastavi, daleko premašiti prihode iz prošle godine.

Pitanje oko lokalnog puta Virpazar – Ostros, kako ističe Luburić, uvrstiće u program za narednu godinu, a zajedno sa lokalnom samoupravom će pokušati da riješe ovaj problem. On je uputio apel lokalnoj samoupravi da im pomognu oko dozvola za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini radi postavljanja objekta privremenog karaktera. Odgovorio je i na pitanje odbornice Drašković, istakavši da, shodno pravilniku o uslugama, djeca do 15 godina starosti ne plaćaju ulaske u nacionalne parkove.

Postavljanjem odborničkih pitanja završena je sedma sjednica SO Bar koja je započeta 18. maja.

Share.

Comments are closed.