Veselin Magovčević novi načelnik Centra bezbjednosti Bar

Kolegijum direktora Uprave policije je danas, sagledavajući potrebe službe, a shodno novoj organizacionoj strukturi, donio odluku o kadrovskim promjenama, te postavljenju rukovodioca na novo radno mjesto predviđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije koji je nedavno usvojen.

Novi načelnik Centra bezbjednosti Bar od danas je Veselin Magovčević, koji je do sada bio komandant Posebne jedinice policije.

“Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji predviđena je reorganizacija poslova i zadataka u mnogim segmentima, kao i sistematizacija novih organizacionih jedinica, a sve sa ciljem još efikasnijeg obavljanja policijskih poslova i zadataka, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala. Cilj je da Uprava policije, na što jednostavniji i brži način, uz angažovanje svakog pojedinca na radnim mjestima na kojima može dati svoj maksimum, postiže što bolje rezultate, u skladu sa evropskim standardima kojima naša policija teži i organizaciono i u radu i djelovanju”, kaže se u saopštenju Uprave policije.

Share.

Comments are closed.