Zgrada Monopola duvana, 1903. god, Bar – III kat.

Najznačajniji spomenik privredne arhitekture na području opštine je Zgrada Monopola duvana, podignuta 1903. godine od strane “Društva zadružne režije crnogorskog duvana” (1905. promijenilo naziv u “Crnogorsko anonimno društvo”).

Ovo je najstariji i jedini privredni objekat koji je proglašen za nepokretno kulturno dobro. Zgrada je podignuta u venecijanskom stilu, kao dvospratni objekat većeg gabarita.

Radnici Duvanskog monopola, 1950.

Ima podužno pravougaonu osnovu i masivne je konstrukcije. Zidana je lomljenim kamenom u krečnom malteru. Glavna fasada je riješena simetrično sa nizom ravnomjerno raspoređenih pravougaonih prozorskih okvira oivičenih plitkom profilacijom, sa segmentnim lukovima koji se nalaze na svakoj etaži.

Share.

Comments are closed.