Aerodromi Crne Gore, Barska i Crnogorska plovidba najlošije poslovali u prvom kvartalu

Aerodromi Crne Gore, Barska i Crnogorska plovidba su na kraju prvog kvartala zabilježile najlošije poslovne rezultate među 18 državnih kompanija iz resora Ministarstva kapitalnih investicija.

Predstavnica Odjeljenja za korporativno upravljanje u tom Ministarstvu, Ana Tošanić Radunović, saopštila je da su Elektroprivreda (EPCG), Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i Rudnik uglja ostvarili najbolje rezultate među kompanijama u portfoliju tog Vladinog resora.

Ona je objasnila i da su podaci obrađeni za 18 kompanija, dok su u pripremi za još dvije, EPCG Beograd i Zeta energy.

Ministar kapitalnih investicija, Mladen Bojanić, objasnio je da bi Odjeljenje za korporativno upravljanje, koje je izdvojeno iz svih direktorata, trebalo da pomogne kompanijama u nadležnosti tog resora da ostvare bolje performanse poslovanja.

„Želimo da izbjegnemo situacije u kojima se državne kompanije na kraju godine obraćaju Vladi kao kreditoru da im pomogne. Želimo da to prekinemo i u tome smo veoma ozbiljni“, poručio je Bojanić.

On je kazao da očekuje da se u proces uključi javnost i nevladin sektor.

„Vrata su vam širom otvorena, sve sugestije su dobrodošle, a na nama je da pokušamo da to prenesemo na upravljačke strukture državnih kompanija u našoj nadležnosti“, rekao je Bojanić.

On je dodao i da politika nadoknada upravljačkim strukturama u državnim preduzećima u ovom trenutku ne odgovara performansama kompanija, zbog čega je neophodno uspostaviti standard prema kojem bi one zavisile od ostvarenih poslovnih rezultata preduzeća koje vode.

„Potrudićemo se da napravimo dobar standard da oni koji dobro rade budu bolje nagrađeni od onih koji su u prosjeku ili ispod njega“, poručio je Bojanić.

On je saopštio i da gubitak Aerodroma Crne Gore nije nastao samo zbog pandemije koronavirusa, već i zbog velikog broja izgubljenih sudskih sporova i plaćanja visokih obeštećenja iz ranijeg perioda.

Kada je riječ o poslovanju Crnogorske i Barske plovidbe, on je saopštio da su Specijalnom državnom tužilaštvu predali dvije informacije na dalje postupanje zbog spornih odluka uprava tih kompanije iz prethodnog perioda, zbog čega ta preduzeća i država trpe višemilionske gubitke.

Bojanić je dodao da je jasno da su nezakonite odluke Barske plovidbe o zaduženju za kupovinu dva broda, jer ih nije odobrila Skupština akcionara, kao i da analiziraju i pokušavaju da raskinu ugovore o najmu tih brodova. Slično je i kada su u pitanju ugovori Crnogorske plovidbe sa kompanijom See pioneer.

“Zbog takvog ugovora trpimo dnevni gubitak od 30 hiljada USD. U Barskoj plovidbi država ima 51 odsto udjela, tako da i sa malim akcionarima razgovaramo o načinu rješavanja problema”, kazao je Bojanić.

On je podsjetio da državi dolaze na naplatu rate za kredite za kupovinu brodova od 2,9 miliona, odnosno 1,7 miliona EUR.

Bojanić je na pitanje o koncesiji za trajektnu liniju Kamenari-Lepetani odgovorio da se priprema dokumentacija i da će konkurs biti raspisan do kraja godine.

On je objasnio da u državnoj kompaniji Monteput nije došlo do promjene uprave zbog spornog statuta preduzeća, u kojem piše da ga ne može promijeniti Vlada kao jedini vlasnik, već samo postojeći Odbor direktora.

“Zbog toga smo pripremili izmjenu odluke o osnivanju, što će sjutra biti na sjednici Vlade. Nakon toga će Vlada moći da promjeni statut kompanije i da tek onda idemo na imenovanje novih članova Odbora direktora”, objasnio je Bojanić.

On je dodao i da će se novi direktor Luke Bar birati na konkursu, kao i da je prema statutu kompanije vršilac dužnosti nakon smjene Vladana Vučelića morao biti neko iz preduzeća.

Predstavnik Odjeljenja za korporativno upravljanje, Vladimir Vukajlović, saopštio je da će u narednom periodu biti proširena lista opštih akata kompanija u resoru Ministarstva, koji se objavljuju na sajtu.

On je objasnio da će se na sajtu, pored statuta, kolektivnih ugovora, akata o sistematizaciji radnih mjesta i pravilnika pomoću kojih se može dolaziti do dodatnih informacija, objavljivati, između ostalog, i pravilnici o korišćenju službeni vozila ili o načinu trošenja sredstava za reprezentaciju.

“Planiramo i objavljivanje izvještaja o sudskim postupcima koji se vode u kompanijama u državnom vlasništvu, kao i ugovora koje imaju sa advokatskim kancelarijama”, rekao je Vukajlović.

On je poručio da je transparentnost sredstvo koje bi trebalo da doprinese podizanju se nivoa ekonomičnosti i kvaliteta upravljanja kompanijama, ali da svi ti podaci ne bi trebalo da budu zloupotrebljeni, odnosno korišćeni za skandalozne naslove.

Share.

Comments are closed.