Barska riznica

Tragovi
0

Držak

Držak i Rap pripadaju selu Bartula u Starom Baru. Ovo je priča o Držaku, lokalitetu…