Istorijat

Prve servisne informacije o prispijeću pomoći nakon katastrofalnog zemljotresa emitovane su na talasima Radio Bara 17. aprila 1979. godine, te se taj datum uzima kao početka radija.

Prva emisija bila je na programu 19. aprila 1979, kada se putem Radio Bara građanima obratio tadašnji predsjednik Opštine Blažo Orlandić. Prvi put se formulacija “Ovdje Radio Bar” čula 21. aprila 1979.

Od 1. jula 1979. Radio Bar funkcioniše isključivo u sklopu Centra za informisanje, formiranog još početkom sedamdesetih, kao posebna služba u okviru Opštinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda (SSRN). Do tada je radila u sklopu jugoslovenskog informativnog poola, formiranog nakon zemljotresa.

Preduzeće se 4. decembra 1980. registruje kao radna organizacija kod Okružnog suda u Titogradu, pod nazivom lnformativno-izdavačka i grafička radna organizacija (IGRO) “Solidarnost”, u kojoj je radio stanica posebna jedinica udruženog rada. Ostale dvije jedinice postale su tokom 1981. “Barske novine” (izlazile sa prekidima od 1981. do 2003.) i štamparija u kojoj su one nastajale (postala samostalno preduzeće marta 1985). Osnivač RO bio je zvanično OK SSRN Bar.

Od 17. aprila 1979. program je na srednjim talasima emitovan iz reportažnih kola i improvizovane redakcije u prikolici postavljenih pored pošte, a krajem januara 1981. godine Radio Bar je preseljen u novosagrađene tzv. Češke barake br. 1 “privremeno, do trajnijeg smještaja”. Tek 15. februara 1997. predajnik ispred barake zauvijek je ugašen, a počeo je program iz pripodobljenih prostorija restorana nekadašnjeg gradskog hotela „Agava“.

Jedan od ključnih događaja u istoriji Radio Bara zbio se aprila 1982. godine. Pušten je u probni rad srednjetalasni (ST) emisioni centar u Polju, da bi januara 1983. proradio i novi petokilovatni ST predajnik. Srednji talas iz Polja je pokrivao Mediteran, od Gibraltara do Bosfora. Signal su mogli hvatati i širom Balkana, zavisno od doba dana i od vremena. Gotovo dvadeset godina program Radio Bara se emitovao na srednjem talasu 1026 KHz do njegovog gašenja početkom XXI vijeka.

Iz prostorija restorana „Agava“ Radio Bar je prešao u zgradu H-14 na Bulevaru 24. Dinastije Petrović 6. oktobra 2004. godine.

U skladu sa medijskim zakonima i shodno odluci Opštine, Radio Bar je septembra 2003. godine, započeo transformaciju u lokalni javni servis. Pod imenom Javni lokalni radio difuzni servis Radio Bar registrovan je 29. 10. 2003. (datum promjene 01. 07. 2016.) u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS), registarski broj 50735004.

Kolektiv Radio Bara, 2019.

Radio Bar je još od 1983. prvi u Crnoj Gori praktikovao sportske prenose uživo, subotom u emisiji „Time Out“, prateći košarkaše „Mornara“ po čitavoj Jugoslaviji. U pionirskim uslovima izvještavanja sa lica mjesta su učestvovali Zoran Živković, Božidar Pavlović, Novak Brajović i Viktor Dedaj.

Prvi noćni radio program u Crnoj Gori Radio Bar je emitovao 27. februara 1987. Realizovali su ga Zoran Živković i Brano Milić, uz pomoć učenika Š.C. “Niko Rolović”.

Informativni centar Bar je 1995. bio jedan od osnivača Internacionalnog TV festivala u Baru, uz Kulturni centar, HTP “Korali” i Turistički savez Bara. Bilo je to prvo probijanje sankcija Međunarodne zajednice, smotra održana u poluilegalnim uslovima, nakon koje su mnogi gosti promijenili sliku koju su imali o ovom kraju Balkana.

Aprila 1995. godine Radio Bar je, prvi u Crnoj Gori, usvojio pravila o predstavljanju političkih stranaka na izborima, koje su mnogi mediji docnije i bukvalno iskopirali.

Prvi poponoćni program u Crnoj Gori od 00:00 do 6:00 Radio Bar je emitovao 19. februara 1997. Realizovali su ga Željko Milović i Boro Stanković.

Juna 1997. Radio Bar je bio prvi lokalni medij sa izvještačima uživo sa međunarodnih sportskih takmičenja. Među 336 akreditovanih novinara na 13. Mediteranskim igrama u Bariju bio je i tandem: Vasilije Lalošević i Milan Vujović.

Radio Bar je aprila 1999. prvi od lokalnih stanica u Crnoj Gori imao sajt na internetu, posredstvom kanadskog provajdera “Montenegronet”.

Radio Bar je prvi u Crnoj Gori, u saradnji sa Organizacijom slijepih za Bar i Ulcinj, potpomagao izdavanje zvučnog časopisa za slijepe osobe “Pravo na riječ”, krajem decembra 2002, a kasnije i zvučne knjige.

Radio Bar je na posljednjem Festivalu radio stvaralaštva u organizaciji Radija Crne Gore, uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture, 2010. godine, ubjedljivo najuspješnija stanica u državi: takmičenje je donijelo Radio Baru maksimalno priznanje – “grand-prix”, zatim dva srebrna mikrofona i jedan bronzani.