Skupština opštine

Skupština Opštine je predstavnički organ građana Opštine koji poslove iz svoje nadležnosti vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Mandat Skupštine traje četiri godine.

Skupštinu čine 37 odbornika koje biraju građani na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog biračkog prava, u skladu sa zakonom.

Predsjednik Skupštine opštine Bara je Mićo Orlandić, rođen 21. novembra 1956. godine u Baru.

Sekretar Skupštine opštine je Aleksandra Grabež, rođena 14. jula 1978. godine u Baru.

ODBORNICI U SO BAR:

“ZA DOBRO GRAĐANA BARA POBJEDNIČKI DPS – MILO ĐUKANOVIĆ”:

Branka Nikezić, dr Vesna Đokvučić, Andrea Pajković, dr Miroslav Knežević, mr Aleksandar Markolović, Nevenka Plantak, Božidar Janković, dr Jovan Ivović, Samira Striković, Miloš Fuštić, dr Svetlana Vučetić, Nikica Purlija, Jovan Popović, Asim Andrić i Ammar Borančić

“SOCIJALDEMOKRATE – MIĆO ORLANDIĆ – DOSLJEDNO ZA NOVA RADNA MJESTA I RAZVOJ BARA“:

Mićo Orlandić, Milena Đonović, Stefan Šušter, Marina Trceta, Osman Đokić, Savo Pavlović, Goran Simić

“RADOMIR NOVAKOVIĆ – CAKAN – BIRAM BAR“:

Stevo Novaković, Erol Marunović, mr Irina Dabović, Vladimir Lekić, Sonja Simonovska

“ALEKSA BEČIĆ – DRITAN ABAZOVIĆ – BAR ZA 21. VIJEK – DEMOKRATE – URA“:

Dragan Tufegdžić, Momčilo Leković, Dijana Pejović, Miloš Šušter

“SDP BAR ZA PROMJENE – DR DRAGINJA VUKSANOVIĆ:

Dragan Vojvodić, Omer Vukić

“DEMOKRATSKI FRONT – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA, ZA GRAD KOJI VOLIMO”:

mr Dejan Đurović, Vasilije Lalošević

BOŠNJAČKA STRANKA:

Munib Ličina

“MARKO MILAČIČ – PRAVA CRNA GORA – ZA PRAVI BAR“:

Maja Šoškić